lördag 14 maj 2011

Staten betalar för ministerns misstag

Árni M. Mathíesen utsåg Davíð Oddssons till domare trots att han inte var den mest meriterade kandidaten. En mer lämplig sökande tog saken till domstol och vann. Nu står det klart att kostnaden för Árni M. Mathíesen utnämning av Þorstein Davíðsson landar på skattebetalarna.

Hösten 2007 utlystes en domartjänst med delade uppdrag mellan Héraðsdómur Norðurlands eystra i Akureyri med och Héraðsdómur Austurlands i Egilsstaðir. En av de fem som sökte jobbet var Þorstein Davíðsson, son till tidigare statsministern och dåvarande centralbankschefen Davíð Oddsson.

Þorstein Davíðsson var en av de två minst kvalificerade kandidaterna. De tre andra placerades två klasser högre i meritvärderingen. Ändå föll valet strax före julen 2007 på Þorstein Davíðsson.

En av de tre ratade kandidaterna stämde Árni M. Mathíesen och den isländska staten i domstol och vann. Hæstiréttur Íslands fastslog att Árni M. Mathíesen, som vid tiden för utnämningen tillfälligt tjänstgjorde som justitieminister, överskridit sina befogenheter när han inte gett jobbet till någon av de mest kompetenta.

Kandidaten fick rätt till 500 000 isländska kronor i skadestånd. Med rättegångskostnader och straffräntor uppgår den totala kostnaden för processen omkring 3 miljoner kronor. Och det står nu klart att det blir staten och inte Árni M. Mathíesen som får betala notan.

Árni M. Mathíesen fattade beslutet i tjänsten. Även om det ansågs strida mot riktlinjerna för utövningen av ministerämbetet går staten enligt DV därför in och täcker kostnaden.

Árni M. Mathíesen har i dag ett toppjobb inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Han har konsekvent nekat till att ha gynnat Þorstein Davíðsson på mer kvalificerade kandidaters bekostnad.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen.