måndag 23 maj 2011

Vulkanaskan från Grímsvötn hotar inte djurlivet

Askmolnet från Grímsvötn har redan nått stora delar av Island. Men vulkanaskan innehåller i nuläget låga halter av miljögifter. Och under dagen finns förhoppningar om att vinden ska vända och blåsa ut askan över Atlanten.

Vulkanutbrottet vid Grímsvötn började vid 17.30 lokal tid i lördags. Redan efter ett par timmar syntes en pelare av aska och ånga över Vatnajökull. Eruptionen sker vid en krater som är 500 till 800 meter lång och på nästan exakt samma plats som 2004 års utbrott. Istjockleken ska här bara ha varit 50 till 200 meter.

Askpelaren nådde i går tio till elva kilometers höjd, att jämföra med nästan tjugo kilometer i inledningsfasen. Utbrottet är det kraftigaste vid Grímsvötn under det senaste århundradet. Intensiteten mattades något i går eftermiddag.

Det i särklass värst drabbade området är Kirkjubæjarklaustur. Här ligger askan centimetertjock på marken. De ortsbor som har tagit sig ut i askstormen har ofta gjort det för att montera ned takrännor och stuprännor för att de inte ska täppas igen av aska.

Under ett lättare regn under söndagskvällen lättade nedfallet av aska betydligt. Därefter vände vinden på nytt och nedfallet tilltog, sikten minskade till tio meter och mörkret sänkte sig över sydöstra Island.

Gårdagens nyckfulla vindar gjorde att vulkanaskan nådde samtliga landsdelar utom Västfjordarna. Mindre mängder noterades i Reykjavík i väster, Akureyri och Skagaströnd i norr och Vopnafjörður i nordost.

All flygtrafik ligger nere under morgonen och förmiddagen. Förhoppningar finns dock om att kunna lyfta flygförbudet i delar av landet under eftermiddagen. Väderprognosen säger att vinden kan vända och börja blåsa askan i riktning rakt söderut.

Vägen väntas fortfarande vara avspärrad öster om Vík í Mýrdal. Det finns dock inga planer på att evakuera boende i nuläget. Bönder kommer att erbjudas hjälp att ta hand om djuren. Det finns berättelser om bönder som gått ut för att samla in sina får - i synnerhet lammen - och ta dem inomhus. De har hört fåren bräka i askan på nära håll, men ändå inte fått syn på dem.

Riskerna för djurlivet är dock små. Även om utbrottet är ovanligt kraftigt för att vara Grímsvötn, så är askan bekant. Magman består av basalt och innehåller därför - till skillnad från Eyjafjallajökull 2010 - inte fluor.

Den första askan är lätt basisk. Det tyder på att partiklarna har smulats sönder av vattenånga från glaciären. Det innebär också att vattnet närmast sköljer askan ren från vulkangaser.

Om sammansättningen ändras kan askan också bli giftig. Fluor är farligt för djur som betar och dricker färskvatten. Sådana förändringar kan ske om tillgången till vatten på glaciären minskar - då finns det inte längre något som tvättar askan.

Utbrottets förlopp var mycket snabbt, men redan efter det förra utbrottet år 2004 började det här att byggas upp. Mätstationen vid Grímsfjall har visat på en stadig landhöjning ända sedan dess, vilket är ett tecken på magmainflöden under Vatnajökull. Den senaste månaden har även antalet jordskalv ökat.

Risken för översvämningar bedöms i dagsläget som liten. Grímsvötn svämmade över i höstas och sjön, som är underjordisk och belägen under Vatnajökull, tömde sig därmed. Särskilt mycket smältvatten lär inte ha samlats sedan dess, och utbrottet äger dessutom rum på en plats där istäcket är tunt.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Grímsvötn och här se videoklipp från Islandsbloggens resa in i den förbjudna zonen.

Andra medier om vulkanutbrottet vid Grímsvötn:
Aska föll över Reykjavík i natt: Expressen
Jón, 43, vid vulkanen: "Det regnade stenar": Expressen