onsdag 13 juli 2011

Buss välte vid flodpassage - trafikstopp över Múlakvísl

Samtliga 19 ombord klarade sig undan allvarliga skador när den buss som transporterar resenärer över Múlakvísl välte i går eftermiddag. Passagerarna kunde ta sig ut genom fönstren och räddades sedan av en lastbil. Trafiken över floden stoppades efter olyckan, men återupptas i dag.

Trycket på regeringen och myndigheterna blev snabbt enormt när den inhemska turistbranschen krävde åtgärder för att få i gång trafiken över Múlakvísl. De agerade i sin tur efter kraftiga påtryckningar från utländska researrangörer. Det hette att miljarder stod på spel om inte vägen öppnades. Att Vegagerðin omedelbart började bygga en provisorisk bro, kallade in sommarledig personal samt försökte förbättra fjällvägen F208 var enligt branschen otillräckligt.

Bara minuter innan olyckan applåderade både Samtök ferðaþjónustunnar, turistbranschens intresseorganisation, och regeringen i pressmeddelanden initiativet att färja resenärer och fordon över floden. Regeringen meddelade också att arbetet att snabbt få en ersättningsbro på plats skulle få all tänkbar ekonomisk uppbackning. Kostnaderna ser i nuläget ut att landa på omkring 500 miljoner isländska kronor.

Personbilar färjades över Múlakvísl på lastbilar och passagerare ombord en specialbyggd armébuss. Transporterna flöt på i ett dygn om än med ganska långa köer eftersom lastbilskapaciteten inte var tillräcklig. Men i går eftermiddag var katastrofen nära.

Med 19 personer ombord - 17 turister och två chaufförer - körde bussen fast i flodbotten och välte. Den hade då omkring 30 meter till fast mark. Samtliga passagerare kunde rädda sig genom att krossa eller öppna fönster, klättra ut och ställa sig på bussens tak när den kantrade. De fick undsättning efter en kvart när en av de lastbilar som används för fordonstransporter plockade upp dem och förde dem i säkerhet.

En person fick mindre skärsår men behövde inte föras till sjukhus. I övrigt fanns inga personskador men många resenärer var skärrade efter upplevelsen. Några ska även ha varit blöta och kalla efter att ha hamnat i floden en kort stund.

Samtliga turister ombord var utlänningar. Ett par valde att vända om västerut medan de övriga fortsatte resan österut som planerat.

Larmet kom 13.47 lokal tid. Busstrafiken över Múlakvísl stoppades sedan under resten av dagen. Transporterna återupptas i dag 9.00 lokal tid med en annan buss. Vegagerðin ska också öka tillsynen och kontinuerligt undersöka utvecklingen i Múlakvísl för att upptäcka strömförändringar.

Den förmodade orsaken till att bussen välte var att floden snabbt blev mer ström än tidigare samtidigt som vattenståndet steg. Vattnet nådde vid olyckstillfället ända upp till bussens fönster. Det ska ha fått bussen att tappa fästet och kantra.

Arbetet med att bygga en provisorisk bro över Múlakvísl fortsätter. Först slås stolpar ned i marken som sedan sågas till och förses med fästen. På dessa fästen läggs sedan brogolvet i avsnitt om sju meter åt gången. Fem sådana avsnitt, alltså 35 av omkring 150 meter bro, var avklarade i går kväll. Bron väntas bli klar någon gång under nästa vecka.

En permanent bro över floden kommer däremot sannolikt att dröja fram till nästa vår. Den ska gå genom de upphandlingsprocesser som Vegagerðin normalt tillämpar.

Bron över floden spolades bort i lördags efter översvämningar från Katla som sannolikt inträffade i samband med ett mindre vulkanutbrott eller magmainskott. Teorin att det enbart rörde sig om geotermiskt vatten har i det närmaste avfärdats av glaciologer, medan geofysiker anser att det är en trolig förklaring. Vad som egentligen var skälet till översvämningarna, där omkring 18 miljoner kubikmeter smältvatten strömmade mot kusten, kan förbli en gåta där inget av alternativen går att utesluta.

Gårdagens tillbud hade kunnat bli en katastrof - inte bara för turistbranschen utan i synnerhet för regeringen och myndigheterna. På Island finns stor erfarenhet av att hantera vulkanutbrott och dess konsekvenser. Säkerheten måste gå först även om det leder till besvär för en viktig näringsgren med högljudda och otåliga företrädare. Den principen bröts vid Múlakvísl.

Att en flod som Múlakvísl kan ändra karaktär inom loppet av tio minuter är känt. Ändå gjordes inga regelbundna kontroller av färdvägen över floden. Det kunde ha kostat passagerarna livet och svärtat ned Islands rykte som en spännande men säker turistdestination för en lång tid framåt. Och till skillnad från vulkanutbrott och jordskalv hade regeringen, myndigheterna och branschen fått bära ansvaret för olyckan om det hade visat sig att resenärernas säkerhet hade äventyrats på grund av oron över befarade intäktsbortfall.

Frågan är om regeringen - sedan länge ytterst impopulär, anklagad för bristande handlingskraft och i ett bekymmersamt ekonomiskt läge - tillsammans med myndigheterna föll för trycket från reseföretagen och kommunpolitikerna, backade från säkerhetskraven och tillät en flodpassage som faktiskt inte var tillräckligt kontrollerad och förberedd. Det kunde ha kostat Island och turistnäringen betydligt mer än en avstängd ringväg.

Här kan du läsa mer om Katla.

Foto: Landhelgisgæsla Íslands