lördag 16 juli 2011

Dagens citat

"Vi har ett mycket starkt betalningsläge. Staten har tillgång över 300 miljarder i kontanter. Det finns få exempel på att länder som måste hantera konsekvenserna av en ekonomisk kris eller bankkris har sådant förtroende."

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon säger till RÚV att Island har pengar till att betala av lån från utlandet till och med år 2016.