söndag 17 juli 2011

Dagens citat

"Det historiska datumet den 3 oktober och de därtill förknippade politiska, samhälleliga och filosofiska värderingarna utnyttjas för att suggerera en demokratisk aktivitet som i det här sammanhanget inte tycks finnas."

Konstnären Ólafur Elíasson motiverar i Frankfurter Allgemeine Zeitung varför han bestämt sig att lämna tillbaka Quadrigapriset sedan det även tilldelats Rysslands premiärminister Vladimir Putin.