tisdag 19 juli 2011

Dagens citat

"Vad gäller utländska arméer och deras kunskap är jag övertygad om att de skulle söka efter islänningars assistans om de behövde brottas med en glaciärflod. Har inte en doktor i Markarfljót, som vår vägchef, större kunskaper om de här sakerna än de som inte känner till något om dessa naturkrafter?"

Inrikesminister Ögmundur Jónasson i ett blogginlägg om turistnäringens kritik mot brobygget vid Múlakvísl efter översvämningarna vid Katla - läs mer här.

Foto: Landhelgisgæsla Íslands