lördag 23 juli 2011

Dagens citat

"Man förstår att 'Fria män' var tänkt som en roman om vad fattigdom gör med människor, om feodal utsugning och om den framväxande kooperativa rörelsen på Island. Men här som i Laxness andra episka romaner, som 'Världens ljus och himlens skönhet' sveps man främst med av ett språk av närmast geologisk kraft. Det är och förblir det isländska landskapet som står kvar när romanen är avslutad - i Laxness språkdräkt ett där var sten rymmer sin egen berättelse."

Ola Larsmo i Dagens Nyheter om nyöversättningen av Halldór Laxness Fria män.