onsdag 13 juli 2011

Domedagsvägen öppen för bussar till helvetets port

Den som vill utmana ödet, vulkanerna och strapatserna på det isländska höglandet kan nu göra det i riktigt stora bussar. Domedagsvägen har nämligen öppnats för större fordon.

Översvämningarna från Katla spolade i lördags morse bort bron över Múlakvísl. Trafikanterna hänvisades till fjällvägen F208 eller att skeppas över floden med lastbil och buss. I går inträffade en olycka där en buss med 19 personer ombord välte och passagerarna fick rädda sig genom att klättra upp på bussens tak.

Transporterna stoppades efter olyckan och köerna växte sig snabbt långa. De återupptogs strax före lunch i dag kraftigt försenade. Resenärer och fordon kommer att skeppas över Múlakvísl mellan klockan 7 och 23 tills en provisorisk bro finns på plats.

Brobygget går hittills något snabbare än väntat. 50 av 150 meter bro har lagts och de sista pålarna som den ska vila på slås ned i flodbädden under kvällen. Bron ska också knytas ihop med ringvägen samtidigt som Múlakvísl ska dämmas upp för att minska trycket.

Vegagerðin svarade på gårdagens olycka med att tillåta tyngre bussar - upp till tio ton - på fjällvägarna F208 och F225 för att kanske lätta på trycket vid flodpassagen en smula.

Dómadalsleið går genom Dómadalur. Men hos Morgunblaðið döptes vägen tillfälligt om till det olycksbådande namnet Dómadagsleið, Domedagsvägen. F225 sträcker sig öster om Hekla, den vulkan som en gång i tiden troddes utgöra porten till helvetet. En plats som det nu alltså går att vallfärda till tack vare Domedagsvägen.

Här kan du läsa mer om Katla och här mer om Hekla.