måndag 18 juli 2011

EU-förhandlingar bromsas av ministerns mandat

Mandatet från Jón Bjarnason är så snävt att det riskerar att förhala och förhindra förhandlingarna om EU-medlemskap. Synpunkterna kommer från förhandlarna själva - men ministerns tolkning av alltingets beslut backas upp av både fiskeindustrin och bönderna.

Få saker har hittills gått statsminister Jóhanna Sigurðardóttirs väg i Islands förhandlingar om villkoren för EU-medlemskap. Icesave-tvisten är alltjämt olöst och regeringen är splittrad. Tidsplanen har spruckit och förhoppningen om att kunna folkomrösta om inträde i unionen våren 2012 har gått i kras. I stället pekar i nuläget det mesta på att ett val om EU-frågan kan äga rum tidigast 2013. Dessutom vill för första gången en majoritet av islänningarna avbryta förhandlingarna.

Osämjan inom regeringen har visat sig på många sätt. Ett är att fiske- och jordbruksministern Jón Bjarnason varit ytterst motsträvig i att svara på de frågor som ställts till departementet från unionen. Han anser nämligen att de går utanför det mandat som har givits av alltinget.

Jóhanna Sigurðardóttir har tidigare löst det genom att slussa frågor till utrikesministern Össur Skarphéðinsson i stället. De möjligheterna vill hon utöka genom att ge statsministern större inflytande över vilka departement som finns och vilka frågor de hanterar, en förändring som bland annat just Jón Bjarnason motsätter sig.

Jón Bjarnasons attityd präglar också förhandlingsdelegationen. Det har enligt mötesprotokoll gått så långt att förhandlarna själva anser att det kan uppfattas som att de försöker förhala samtalen med EU. Den snäva tolkningen som Jón Bjarnason gör av mandatet begränsar nämligen tjänstemännens ramar. Det innebär att de måste diskutera dagens tullskydd och inga alternativ till detta. Och tullskyddet är en av de saker som EU vill få Island att skrota.

Men Jón Bjarnason är långt ifrån ensam i sitt uttalade EU-motstånd. På den punkten backas han upp av fisket och jordbruket, vars intresseorganisationer inte vill se ett medlemskap i unionen.

I de förhandlingsmål som klubbades av alltinget 2009 återfinns rätten att lägga skyddstullar på jordbruksprodukter och behålla det egna bidragssystemet till lantbruket. De synpunkterna framför nu Bændasamtök Íslands i en bok som minimikrav för förhandlingarna.

I skriften argumenterar organisationen för fortsatta tullar på EU-varor som konkurrerar med inhemsk produktion, inga förändringar i lagstiftningen om införsel av djur och animaliska produkter samt oförändrat bidragssystem. Kraven är enligt Bændasamtök Íslands ett sätt att värna den inhemska produktionen.

Ett argument för fortsatta tullar är Islands läge och storlek. Bændasamtök Íslands hävdar att det vore lätt för multinationella företag att slå ut den inhemska produktionen genom att sälja varor till underpris. När sedan de isländska producenterna gått omkull på grund av den ojämna konkurrensen är det fritt fram att höja priserna. Andra argument som framförs i boken är livsmedelssäkerhet och strävan efter en levande landsbygd.

Bændasamtök Íslands kritiserar även regeringen för uteblivna möten med intressegrupper för att diskutera förhandlingsmålen.

Einar Sigurðsson, som basar över mjölkproducenten MS, anser också att ett EU-medlemskap för Islands del innebär fler nackdelar än fördelar. Han säger till Vísir att ett inträde i unionen visserligen skulle öppna dörren för ökad export av skyr, men att den inhemska marknaden utan skyddstullar skulle översvämmas av utländska ostar. Konkurrensen skulle enligt Einar Sigurðsson ske "på liv och död" - där de isländska mejerierna i slutändan skulle gå förlorande ur striden.

Här kan du läsa mer om Island och EU.