fredag 15 juli 2011

Geolog: Översvämning vid Vatnajökull var utbrott

Översvämningarna vid Vatnajökull kan ha berott på ett mindre vulkanutbrott. Två depressioner i glaciären och en ny hetfläck tyder enligt geologen Oddur Sigurðsson på att det var en eruption som låg bakom de 26 miljarder liter smältvatten som sköljde över höglandet.

Under onsdagsmorgonen steg vattenståndet med 120 centimeter i Hágöngulón och ökade dramatiskt även i andra vattendrag väster om Vatnajökull. Översvämningarna härstammade från Köldukvíslarjökull, en del av Vatnajökullmassivet belägen vid det vulkaniska systemet Bárðarbunga, och tog vägen genom Sveðja och inte Kaldakvísl, som först uppgavs.

Översvämningarna föregicks av kraftigt ökade spänningar. Först troddes själva översvämningarna vara förklaringen till oron, men efter att i klart väder ha kunnat flyga över glaciären har Oddur Sigurðsson ändrat uppfattning. Två djupa depressioner har bildats mellan Köldukvíslarjökull och Jökulkambur samtidigt som ett tidigare kallt område förvandlats till en hetfläck. Det är tydliga tecken på magma som stigit mot ytan, skriver Vísir.

Den vulkan som nu tros ha erupterat är Hamarinn vid Bárðarbunga. Här har jordskalven ökat i frekvens under det senaste året, och platsen för den förmodade eruptionen är enligt Veðurstofa Íslands just där de flesta skalven haft sitt epicentrum.

Själva vulkanutbrottet tros ha varit över på ett ögonblick. Prover från smältvattnet kommer genom ämnessammansättningen visa om det faktiskt var en eruption eller inte. Oddur Sigurðsson anser dock enligt Vísir att det inte går att förklara översvämningarna och den nya hetfläcken i ett tidigare inaktivt område med något annat än vulkanisk aktivitet.

Geologen Helgi Björnsson säger till RÚV att han delar uppfattningen att vulkanisk aktivitet och magmainskott orsakat översvämningarna. Om det sedan klassas som ett utbrott eller inte är enligt honom mest en tolkningsfråga.

Hans bedömning är att magman flödade in i fjällets botten och nådde dess topp. Däremot var inskottet inte så kraftfullt att det lyckades ta sig igenom det 300 meter tjocka istäcket, men smälte ändå en hel del is vilket orsakade depressionerna i glaciären och översvämningarna. Helgi Björnsson säger till RÚV att ökande aktivitet i västra Vatnajökull är att räkna med under de kommande åren.

Att utbrott är korta och underjordiska och därmed förblir osynliga för blotta ögat är inte helt ovanligt. Samma sak tros ha inträffat vid Katla i lördags. Där gav dock jordskalv tydligare indikationer på vulkanisk aktivitet än vid Hamarinn.

År 2008 konstaterade exempelvis Veðurstofa Íslands att ett vulkanutbrott hade inträffat i havet nordost om Hemön - våren 1973. Först 35 år senare kunde forskarna genom nytagna fotografier av havsbotten fastslå att ett utbrott som aldrig nådde havsytan ägde rum samtidigt som ett halvårslångt utbrott rasade på ön.

Arbetet med att bygga en provisorisk bro över Múlakvísl fortskrider. Den 156 meter långa bron tros bli klar under lördagen, men därefter återstår att binda ihop den med ringvägen samt att dämma upp floden genom nya skyddsvallar och säkerställa att den står emot vattnet. Bron kommer sannolikt att öppnas för trafik i mitten av nästa vecka.

Här kan du läsa mer om översvämningarna vid Vatnajökull och här mer om det tidigare okända vulkanutbrottet vid Hemön.

Foto: Oddur Sigurðsson/Veðurstofa Íslands