fredag 29 juli 2011

Icesave-sparare vägrade betala fortkörningsböter

När nederländaren stoppades för fortkörning vägrade han att betala böterna. Anledningen: Som Icesave-sparare ansåg han sig kunna strunta i straffet tills Island svarat för Landsbankis insättningsgaranti.

Mannen stoppades av polisen på ringvägen utanför Blönduós då han körde 116 kilometer i timmen där hastighetsbegränsningen var 90 kilometer i timmen. Notan för fortkörningen var 50 000 isländska kronor. Men mannen, som var från Nederländerna, vägrade att betala.

Polisen i Blönduós är känd för att vara nitisk mot fortkörare. De ursäkter som bilisterna brukar komma med i försök att slippa böterna är ofta kreativa. Det är dock ingen tidigare som haft en utrikespolitisk tvist som undanflykt.

Bilisten, som sade sig ha sparat pengar i Icesave, hävdade att han skulle gå fri från fortkörningsböterna eftersom Island inte ersatt Nederländerna för insättningsgarantin. Polisen förklarade att de inte kunde ta hänsyn till mellanstatliga dispyter och att alla fortkörare måste behandlas lika.

Mannen gav så småningom med sig efter en stunds argumentation och gick med på att betala böterna. Under samma hastighetskontroll stoppades ytterligare nio bilister som fick böta för fortkörning.

Dialogen mellan Island, Nederländerna och Storbritannien har enligt Morgunblaðið varit ytterst sparsam sedan det tredje Icesave-avtalet fälldes i en folkomröstning i våras. Departementschefen Guðmundur Árnason säger att de brittiska och nederländska förhandlarna informerats om innebörden av utgången, men att några ytterligare samtal inte ägt rum. Finansdepartementet har heller inte fått några nya skrivelser från Storbritannien eller Nederländerna rörande tvisten.

Icesave-dispyten är på väg mot en prövning i Eftas domstol. Ett sådant besked kommer sannolikt i september, skriver Morgunblaðið.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon säger till Vísir att staten kommer att behålla ägandet i Landsbanki en tid framöver och att någon försäljning inte är aktuell. I nuläget anser han att det är riktigt att staten kontrollerar den största isländska banken. Minoritetsposterna i Íslandsbanki och Arion Banki kan däremot bli föremål för försäljning.

Här kan du läsa mer om Icesave.