söndag 10 juli 2011

Islands ringväg avstängd i tre veckor efter KatlaflodRingvägen riskerar att bli avspärrad i upp till tre veckor. Den enda ersättningsvägen är endast för fyrhjulsdrivna fordon. Att bygga en provisorisk bro över Múlakvísl är nu högsta prioritet för myndigheterna.

Om gårdagens händelser vid Katla var ett mindre vulkanutbrott eller en översvämning av geotermiskt vatten som samlats i Mýrdalsjökull är oklart. Det mesta pekar ändå mot en eruption. För ett utbrott talar den kraftigt ökande vulkaniska aktiviteten, de snabbt tilltagande skakningarna och tre stora sprickor i glaciären, för en översvämning talar att de jordskalv som ägde rum inte var så kraftiga som de som brukar föregå en eruption.

Hittills påminner förloppet mycket om det förmodade utbrottet år 1955. Då pågick översvämningarna i tio timmar och härrörde från platsen för 1918 års utbrott.

Turister och boende på 19 gårdar evakuerades under gårdagen. Under eftermiddagen fick lokalbefolkningen tillåtelse att återvända hem. Situationen klassades ned till osäker i stället för farlig. Det är alltjämt förbjudet att vistas på Mýrdalsjökull.

Aktiviteten mattades av under gårdagen. Om det bara rörde sig om översvämningar väntas jordskalven och rörelserna i jordskorpan återgå till det normala. Fler jordskalv kan bli ett tydligt tecken på att oron ännu inte är över. Både natten och morgonen har varit lugna vid Katla med bara mindre oro registrerad under gårdagskvällen samt enstaka små, grunda jordskalv.

Den 128 meter långa bron över Múlakvísl stod inte emot trycket när vattenståndet inom loppet av någon timme steg sex meter. Bron spolades bort av vattenmassorna, vilket kan betyda att ringvägen blir avstängd strax öster om Vík í Mýrdal i upp till tre veckor. För den som kör vanlig personbil innebär det att en resa mellan Höfn och Vík í Mýrdal måste göras via Akureyri.

Enda alternativet att ta sig runt Múlakvísl är i dagsläget väg F208, som går bakom Eyjafjallajökull och Mýrdalsjökull. Det är dock en fjällväg som bara är lämplig för fyrhjulsdrivna fordon med hög markfrigång. Körtiden är fyra till fem timmar.

Visserligen är vattenståndet i de vattendrag som ska passeras förhållandevis lågt, men att försöka ta sig igenom med personbil är ytterst riskabelt. F208 är heller inte i sådant skick att den på tre veckor kan förberedas och öppnas för personbilar. Vegagerðin, det isländska vägverket, ska dock försöka förbättra vägen så mycket som möjligt under de närmaste dagarna. Den kommer då att bli framkomlig inte bara för monsterjeepar, utan alla typer av jeepar.

Att bygga en provisorisk bro över floden är myndigheternas högsta prioritet. Ändå väntas det ta två till tre veckor innan en sådan kan finnas på plats. Något bygge påbörjas heller inte förrän det står klart att aktiviteten vid Katla tros vara över.

Översvämningarna spolade även med sig skyddsvallar och delar av brofästet. Svårigheten med att snabbt bygga en ny bro är att den måste vara både hög och lång. Det kräver att den får stöd på flera platser i själva Múlakvísl. Först måste nya skyddsvallar byggas. Medan det arbetet påbörjas kommer trä och stål att transporteras till den gamla bron. Om delar av brofästet kommer att kunna användas är inte klart - men det är i dagsläget osäkert om det skulle spara någon tid.

Kostnaden för en ny bro väntas uppgå till mellan 300 och 400 miljoner isländska kronor. Notan kan bli lägre om det visar sig att den gamla bron inte är mer förstörd än att delar av den kan användas.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson och finansminister Steingrímur J. Sigfússon besökte i går det drabbade området tillsammans med Hreinn Haraldsson, chef för Vegagerðin.

Webb-tv-klippet ovan visar översvämningarna vid Múlakvísl efter att bron spolats bort av vattenmassorna.

Här kan du läsa mer om Katla och här se webbkameror som visar vulkanen.

Foto: Landhelgisgæsla Íslands