torsdag 14 juli 2011

Íslandsbanki vinner dragkampen om Byr

Íslandsbanki går segrande ur dragkampen om Byr. De båda bankerna går samman under namnet Íslandsbanki. Affären hänger dock på att den godkänns av myndigheterna.

Både Landsbanki och Íslandsbanki har under en längre tid sneglat på Byr. Och det har gjorts med regeringens goda minne - ett samgående vore ett sätt att minska överetableringen på bankmarknaden.

Landsbanki tog nyligen över SPKEF sedan staten beslutat att inte skjuta till mer pengar för att få banken på fötter. Landsbankis ledning talade så sent som på vårens bolagsstämma om målet att även kunna ta över Byr.

Så blir det alltså inte. I stället köper Íslandsbanki, tidigare Glitnir, Byr. Köpeskillingen är än så länge och affären måste godkännas av myndigheterna. Innan det klartecknet finns kommer båda bankerna att driva verksamheten vidare som vanligt.

Om köpet godkänns kommer bankerna att gå samman under namnet Íslandsbanki. Syftet är enligt ett pressmeddelande att skapa en stark och stabil koncern.

Det talas också om behovet av rationaliseringar inom den isländska banksektorn. Här väntar sannolikt samma åtgärder som när Landsbanki tog över SPKEF. På orter där Byr och Íslandsbanki konkurrerar kommer sannolikt ett av kontoren att stängas. Om det finns risk för uppsägningar framgår inte i dagsläget.

Íslandsbanki köper nu loss aktierna i Byr. Säljare är upplösningskommittén, som kontrollerade 85 procent av aktierna, och staten, som hade resterande 15 procent. Det är heller inte känt om valet föll på Íslandsbanki i stället för Landsbanki för att inte skapa en alltför dominerande affärsbank. Íslandsbankis bud uppges dock ha varit det mest gynnsamma. Även Arion Banki och MP Banki lade bud på Byr.

Byr-chefen Jón Finnbogason säger i pressmeddelandet att samgåendet är ett sätt att säkra en hög servicenivå för kunderna:
"Vi är mycket nöjda med det här resultatet som vi har fått efter den försäljningsprocess som har pågått under de senaste veckorna. Vi är övertygade om att det skapas ett kraftfullt finansföretag som bättre kan tillgodose kundernas behov med ett mer effektivt och utbrett kontorsnät, ett mer omfattande utbud av lösningar och personlig service, och allt detta innebär att kunderna i det enade företaget kommer att få utmärkt service."
Birna Einarsdóttir, chef för Íslandsbanki, säger att den sammanslagna banken "är ett viktigt steg i uppbyggnaden av det finansiella systemet":
"Byrs och Íslandsbankis personal har gjort bra ifrån sig under de senaste årens defensiv och skapat tillitsfulla relationer med sina kunder. Det är avgörande att upprätthålla förtroendet genom personliga och professionella tjänster vilket just har varit de här två bankernas kännetecken."
Byr har omkring 200 anställda. Banken har kontor i Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær och Akureyri.

Här kan du läsa mer om Byr.