fredag 15 juli 2011

Isländsk torskkvot ökar med 10 procent

Torskkvoten blir 177 000 ton nästa fiskeår. Beståndet fortsätter att växa med en hög andel stora fiskar. Däremot har fiskeminister Jón Bjarnason beslutat att minska kvoten för kolja och inte alls tillåta något sommarfiske av lodda.

Hafrannsóknastofnunins undersökningar visar att det isländska torskbeståndet fortsätter att öka. En allt större andel av torsken är nu också större än 80 centimeter. Uppgången ligger bakom Jón Bjarnasons beslut att följa myndighetens inrådan och öka kvoten för nästa fångstår med 10 procent, från 160 000 till 177 000 ton.

Det finns alltjämt frågetecken för hur mycket kolja som egentligen finns i isländska vatten. Arten är på tillbakagång efter flera år med dålig återväxt. Kvoten bantas med 10 procent till 45 000 ton, vilket ändå är betydligt mer än Hafrannsóknastofnunins rekommendationer.

I övrigt ligger kvoterna, som börjar gälla den 1 september och ett år framåt, väl i linje med myndighetens förslag. Andra arter som får fiskas mer intensivt är större kungsfisk, djuphavskungsfisk och långa.

Jón Bjarnasons beslut betyder som helhet en marginell ökning av fångstkvoterna. Eftersom torsken är den fisk som ger störst intäkter betyder det att fiskenäringen under det kommande året har möjlighet att dra in mer pengar än i år. De kvoter som minskas gäller arter som inte ger lika bra betalt.

Däremot stoppar Jón Bjarnason i ett beslut sommarfisket av lodda i den isländska zonen helt och hållet. Anledningen är att beståndet i nuläget inte tycks vara tillräckligt stabilt för att kunna tåla ett fiske.

Delar av de nya kvoterna kommer att öronmärkas för kustnära fiske. Kvotbesluten var i linje med branschens förväntningar, men fiskeindustrin anser att det hade varit möjligt att fånga mer torsk. Adolf Guðmundsson, ordförande för Landsamband íslenskra útvegsmanna, säger till Morgunblaðið att fördelningen var väntad:
"Vi hade gärna velat få fiska mer torsk, men det är bara inte möjligt med nuvarande fångstregler."
Arthur Bogason, ordförande för Landssamband smábátaeigenda, säger till Morgunblaðið att han hade hoppats på en större ökning av torskkvoten eftersom han anser att Hafrannsóknastofnunin underskattar beståndet:
"Det här är en enorm besvikelse. ... Det hade varit möjligt att öka torskfångsten till 250 000 ton utan att beståndet som får fiskas minskar."
Här kan du läsa mer om det isländska fisket.