söndag 17 juli 2011

Lägsta arbetslösheten sedan krisens början

6,7 procent av islänningarna var utan jobb i juni. Det är den lägsta arbetslöshetssiffran sedan finanskrisen drabbade landet hösten 2008. Vinnumálastofnun förutspår att den kommer att ligga på samma nivå även i juli.

Arbetslösheten är den lägsta på nästan tre år. Sedan finanskrisen drabbade Island med full kraft är det första gången som färre än 7 procent av islänningarna står utanför arbetsmarknaden. 6,7 procent i juni innebär en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört med maj.

Och det borde finnas gott hopp om en fortsatt minskning. Arbetslösheten minskar i regel alltid under sommaren på grund av många säsongsarbeten inom fiskeindustrin och turistnäringen. Både 2009 och 2010 har de lägsta noteringarna gjorts i september - om den trenden håller i sig kan andelen arbetslösa klättra ned mot 6 procent, även om arbetslösheten väntas stiga på nytt till hösten.

Den hårdast drabbade regionen är alltjämt Suðurnes. Där saknar 10,6 procent jobb. I Reykjavíkområdet är arbetslösheten 7,6 procent, Suðurland 4,7 procent, Norðurland eystra 4,4 procent, Vesturland 3,5 procent, Austurland 3,1 procent, Västfjordarna 2,6 procent och Norðurland vestra 2,3 procent.

Sex isländska kommuner har nu full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Bæjarhreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna, Grýtubakkahreppur i Norðurland eystra samt Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

Även långtidsarbetslösheten minskar. 61 procent av dem som står utanför arbetsmarknaden har varit utan jobb i över sex månader, och 37 procent i över ett år.

15,5 procent av de arbetslösa är utländska medborgare. Av dem är 59 procent polacker.

Vid juni månads utgång fanns 349 lediga tjänster. De flesta av jobben fanns inom service och försäljning.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.