fredag 29 juli 2011

Makrillkriget: Hotar med importstopp av isländsk fisk

Importstopp av isländsk fisk och frysta förhandlingar om EU-medlemskap. Så vill Norges och EU:s delegationer få Island att acceptera deras fångstkvoter för makrill. Om sanktionerna blir verklighet hotar utrikesminister Össur Skarphéðinsson med att dra EU och Norge inför rätta för brott mot EES-avtalet.

Tvisten om makrillfisket i Nordostatlanten innebär att fångsterna överstiger forskarnas rekommendationer. Parterna, med Island och Färöarna på ena sidan och Norge och EU på den andra, har misslyckats med att komma överens om en kvotuppdelning.

Island fick i år för första gången en plats vid förhandlingsbordet. Efter att ha erbjudits 3,1 procent av den totala kvoten men krävt 17 procent strandade samtalen. EU och Norge hävdar att Island ägnar sig åt tjuvfiske, medan Island anser sig ha full rätt att bestämma över fisket i den egna ekonomiska zonen.

Nu har EU:s och Norges delegationer lanserat en ny plan för hur Island och Färöarna ska tvingas tillbaka till förhandlingsbordet och avstå från anspråken på större kvoter. Målet är att få fiskekommissionären Maria Damanaki att backa upp åtgärderna.

Huvudförslaget är att all import av fiskeprodukter från Island och Färöarna till EU och Norge ska stoppas. Något som vore ett hårt slag för det isländska fisket eftersom tre fjärdedelar av exporten går till EES-länder. Dessutom ska Islands förhandlingar om villkoren för EU-medlemskap frysas tills det finns en överenskommelse om makrillfisket, rapporterar Fish Update.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson säger till DV att EU och Maria Damanaki saknar argument i striden om makrillfisket. Omkring en miljon ton makrill finns i den isländska zonen under sommaren och äter där upp sig med omkring 600 000 ton. Av de 150 000 ton makrill som Island fiskar går alltså tre fjärdedelar av vikten tillbaka till EU:s och Norges vatten.

Össur Skarphéðinsson säger sig ha fått försäkringar från EU:s utvidgningskommissionär Stefan Füle att förhandlingarna om medlemskap inte ska stranda på fisket. Han tror enligt DV heller inte att EU kommer att införa något importstopp:
"EU kan inte förbjuda import av marina produkter från Island på grund av makrilltvisten av den enkla anledningen att det vore ett brott mot EES-avtalet. Island kan då dra unionen inför domstol och utgången skulle bli en total seger för Island. EU ger sig inte in i sådana galenskaper. Det enda som EES-avtalet möjligen skulle kunna tillåta av sådana straffåtgärder är att förbjuda import av makrillprodukter från Island och Färöarna, men även det är mycket tveksamt."
Utrikesministern försäkrar även att Island alltid är redo att diskutera makrillfrågan. Det har aldrig handlat om att bojkotta förhandlingarna - men om budet är på samma nivå som senast lär de knappast leda till någon överenskommelse.

Här kan du läsa mer om makrillkriget.