torsdag 21 juli 2011

Ny katastrofsommar för silvertärnan

Silvertärnan går ännu en katastrofsommar till mötes. Ungarna får inte tillräckligt med mat och många bon är övergivna. Den negativa utvecklingen för återväxten fortsätter därmed.

Lunnefågeln och silvertärnan är två av de arter som drabbast hårdast av bristen på havstobis och andra småfiskar. Tillgången till föda har länge varit bättre i norr där havet är kallare, men sommarens studier på Melrakkaslétta i nordöstra Island visar att silvertärnan även där har stora svårigheter att hitta mat åt ungarna.

Doktoranden Freydís Vigfúsdóttir undersöker silvertärnans återväxt på Snæfellsnes och Melrakkaslétta. Hon säger i Morgunblaðið att ännu ett år med få överlevande ungar är att vänta:
"Det slutliga resultatet av kläckningen är ännu inte klart. De få ungar som fortfarande är i livet får dock lite mat, tillväxtutvecklingen är mycket långsam och det är inte möjligt att förutsäga ett gott resultat här."
Freydís Vigfúsdóttir berättar att det på Melrakkaslétta finns gott om övergivna bon och ägg som inte kläckts. Merparten av årets kull kommer inte att överleva sommaren. Hon säger till Morgunblaðið att de unga silvertärnorna ofta får insekter eller krabbdjur, föda som inte är särskilt lämplig:
"Där häckningen sker vid vatten har vi sett storspigg och andra sorters föda ges som inte passar ungarna, som till exempel sjuryggsyngel som är större än huvudet på dem."
Här kan du läsa mer om hur bristen på föda drabbar lunnefågeln och silvertärnan.