tisdag 26 juli 2011

Uppförsbacke för cykelstaden Reykjavík

Tio kilometer ny cykelbana i Reykjavík var målet. Varje cyklad kilometer skulle dessutom spara 17 isländska kronor åt den krisdrabbade kommunen. Men projektet ligger rejält efter redan första året. Bara 1,6 kilometer ny cykelväg finns inritad på kartan.

Finanskrisen har fått allt fler Reykjavíkbor att ta cykeln i stället för bilen. Kommunen har uppmuntrat trenden och bland annat uppmanat folk att trampa till jobbet.

Förra året röstade ett enhälligt kommunfullmäktige för en utbyggnad av stadens cykelbanor. Varje år fram till 2020 skulle tio kilometer ny cykelbana byggas.

Syftet var inte bara att underlätta för cyklisterna genom att knyta ihop olika bostadsområden med centrala Reykjavík, utan även att få bort dem från bilvägar och trottoarer.

Sett till helhetseffekterna skulle kommunen dessutom tjäna en hacka på cyklandet. Varje cyklad kilometer innebär en besparing på 17 isländska kronor, medan varje kilometer som åks med bil kostar 30 kronor. En tioprocentig ökning av cykelåkandet skulle spara nio miljarder åt kommunen.

Men redan under det första året befinner sig planerna i en tuff uppförsbacke. I dagsläget finns bara 1,6 kilometer ny cykelväg på gång.

Socialdemokraterna tillhörde de partier som då ställde sig bakom planerna. Självständighetspartiet kritiserar nu Socialdemokraterna och Bästa partiet för att inte uppfylla målet.

I en reservation i miljö- och kommunikationsrådet skriver ledamöterna Gísli Marteinn Baldursson och Hildur Sverrisdóttir att den uteblivna satsningen är "en våt trasa i ansiktet på dem som cyklar".

Självständighetspartiet hävdar även att bristen på nya cykelbanor är särskilt beklaglig eftersom majoriteten har gjort det dyrare att åka kollektivt samtidigt som turtätheten har försämrats. Det gör att det, trots tal om att göra Reykjavík vackrare, blivit svårare för invånarna att ta sig fram miljövänligt.

Här kan du läsa mer om cykelstadsplanerna.