torsdag 7 juli 2011

Vulkanturister vid Hekla uppmanas till försiktighet

Turister som rör sig vid Hekla uppmanas till försiktighet. Men inget tyder i nuläget på att ett utbrott är nära. Rörelserna i jordskorpan har återgått till normala nivåer. Trycket i vulkanen överstiger dock alltjämt det förra utbrottet för elva år sedan.

De utbredda rörelser i jordskorpan som i veckan fick den isländska turistnäringen att dra efter andan var tio till tjugo millimeter i ovanliga riktningar. Det betyder att magman är i rörelse, och eftersom jordskalven i Heklaområdet alltjämt är få innebär det att den sannolikt rör sig nedåt i gamla kanaler och att inga nya ännu bildats.

Vulkanen har alltså åter sjunkit ihop en smula. Trycket i Hekla är dock högt och kraftigare än vid den senaste eruptionen, som inträffade år 2000.

Almannavarnir uppmanade i går till försiktighet i närheten av Hekla, som under sommaren är ett populärt mål för turister. Den som tänker ge sig upp på vulkanen bör enligt myndigheten meddela anhöriga som kan följa nyhetsrapporteringen hemifrån och slå larm om en evakuering blir nödvändig.

De gps-instrument som registrerade de ovanliga rörelserna i jordskorpan var inte på plats vid 2000 års utbrott. Om de skulle kunna bidra till att varna för ett nära förestående utbrott är därför i dag oklart. De enda säkra varningssignalerna är de jordskalv som larmar om att magman är på väg mot ytan. Och de inträffar 25 till 80 minuter före eruptionens början.

Tidsmarginalerna vid Hekla är små. Även om Almannavarnir inte direkt avråder från att röra sig i området, så tar den som ger sig upp på berget en viss risk. Men Valgerður Brynjólfsdóttir, som driver Heklusetrið vid Leirubakki, säger till Fréttablaðið att hon uppmanar turister att undvika vulkanen:
"Vi råder folk att inte gå upp på Hekla som läget är nu. ... Men det är inte mer än två tre dagar sedan som folk var uppe där."
Om signaler om ett utbrott skulle komma är det bråttom för den som befinner sig på Hekla. År 1947 dog naturvetaren Steinþór Sigurðsson under utbrottet när han vid undersökningar fick lavasten över sig. 1980 var en brittisk geologistudent nära att krossas av glödande lava, men lyckades undkomma.

Vid ett utbrott är det heller inte givet att kratern uppstår på själva berget. De eruptioner som inträffade 1878 och 1913 härrörde från Heklas magmakammare, men kratrarna uppstod tio kilometer öster om berget.

Mest sannolikt är att det förväntade utbrottet blir förhållandevis litet. Vid stora eruptioner, som 1947, hade det med undantag för små eruptioner öster om själva Hekla föregåtts av tystnad i ett sekel. Det kan möjligen betyda att produktionen av magma vid Hekla är stabil, och att utbrottens intervaller därmed bidrar till att avgöra omfattningen av dem.

Här kan du läsa mer om Hekla.