torsdag 4 augusti 2011

Kompromissar om flygplatsen i Reykjavík

Regeringen är överens om att behålla Reykjavíks flygplats vid Vatnsmýrin. Men Gröna vänstern i Reykjavík kämpar fortfarande för en flytt. Och kommunen har nu nått en överenskommelse med regeringen om att skrota alla planer på ett nytt resecentrum.

I 35 års tid har inrikesflygplatsens framtid debatterats. Förra hösten tog Bästa partiet och Socialdemokraterna beslutet att inte satsa på den. Beslutet om att bygga ett nytt resecentrum vid terminalbyggnaden revs upp och i stället skulle en flytt bort från stadskärnan börja förberedas.

Flygplatsen är i sig en statlig angelägenhet, men eftersom kommunen har makten över stadsplaneringen kan regeringen inte tvinga fram ett beslut i egen favör.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson har i samtal med Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr nått en överenskommelse om flygplatsens framtid. Fréttablaðið har tagit del av utkastet till en kompromisslösning. Den går ut på att resecentrumet inte blir av men att den befintliga terminalbyggnaden ska förbättras för resenärerna. Det ska dock göras på ett sätt som inte påverkar detaljplanen och som kan avlägsnas - utan kostnad för Reykjavíks kommun.

Kommunen tycks enligt utkastet slopa kravet på en flytt och gradvis avveckling. Regeringen uppges i gengäld vara beredda att offra en av landningsbanorna, den som går från nordost till sydväst, vilket kommer att minska flygplatsområdet och öppna delar för stadsplanering.

Páll Hjaltason, ordförande för stadsplaneringsnämnden, säger till Vísir att några ändringar inte är att vänta i nuläget. Nämnden arbetar just nu på en detaljplan fram till år 2030, och där finns inga förändringar vad gäller flygplatsens läge. Men bostäder på Vatnsmýrin tjänar enligt hans uppfattning Reykjavíks intressen bättre än en centralt belägen flygplats.

Marken där flygplatsen ligger är attraktiv för nybyggen när konjunkturen väl vänder. Samtidigt har regeringen tunga skäl för att inte backa upp en flytt. Flygplatsen är även viktig för sjuktransporter och har varit avgörande för placeringen av sjukhus. Och på landsbygden finns ett kompakt motstånd mot ett nybygge utanför stadskärnan.

Ögmundur Jónasson kallade nyligen tankarna på att flytta flygplatsen för typiska för den ekonomibubbla som rådde före finanskraschen. Men Sóley Tómasdóttir, kommunfullmäktigeledamot för Gröna vänstern i Reykjavík, håller inte med. Hon säger i Morgunblaðið att inrikesministern nu tycks ha övergett partiets linje i frågan. Så sent som i valet 2006 var flygplatsflytten en profilfråga för Gröna vänstern i Reykjavik:
"Vi argumenterade för att flygplatsen flyttas upp till Hólmsheiði men det verkar inte komma på fråga för hans del. Då måste vi titta på andra alternativ. Ögmundur sitter inte i kommunfullmäktige. Han talar utifrån några synpunkter som han får förklara själv."
En annan som är besviken är socialdemokraten Kristján L. Möller, Ögmundur Jónassons företrädare som kommunikationsminister. Han säger till Fréttablaðið att beslutet att för gott skrota alla planer på ett resecentrum är olyckligt men väntat:
"Jag beklagar om man ska stoppa även de här byggprojekten, ovanpå allt annat. ... Men det kommer inte som en överraskning. Jag har länge haft den känslan."
En utväg kan bli att för andra gången folkomrösta om flygplatsfrågan. Ögmundur Jónasson säger till DV att det kan vara ett lämpligt sätt att bryta det ställningskrig som nu råder om flygplatsens framtid. Även finansministern Steingrímur J. Sigfússon och utrikesministern Össur Skarphéðinsson anser enligt Vísir att en folkomröstning är en god idé.

Här kan du läsa mer om flygplatsfrågan.