lördag 13 augusti 2011

Ny bottennotering för isländsk arbetslöshet

För fjärde månaden i följd minskar arbetslösheten på Island. 6,6 procent av islänningarna var utan jobb i juli. Det är den lägsta siffran sedan effekterna av finanskrisen drabbade arbetsmarknaden.

Arbetslösheten är den lägsta på snart tre år. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att den kan minska ytterligare något under augusti. Det troliga är dock att fler förlorar jobben när säsongsarbetena inom turistnäringen och fiskeindustrin upphör.

6,6 procent saknade arbete under juli, en nedgång med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad och en förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2010. Hittills i år har arbetslösheten månad för månad varit lägre än förra året.

Den hårdast drabbade regionen är alltjämt Suðurnes med 10,3 procent arbetslösa. Därefter följer Reykjavíkområdet med 7,6 procent, Suðurland med 4,5 procent, Norðurland eystra med 4,4 procent, Vesturland med 3,6 procent, Austurland med 2,9 procent, Västfjordarna med 2,6 procent och Norðurland vestra med 2,0 procent.

Fem kommuner har full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Bæjarhreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna samt Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

Ett trendbrott är att arbetslösheten minskar snabbare bland männen än kvinnorna. Nu är fler kvinnor, 6,8 procent, utan jobb jämfört med 6,5 procent av männen.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.