torsdag 29 september 2011

Björks gröna investeringsfond bantas

Lanseringen av Björks gröna investeringsfond går trögt. Snart tre år efter startskottet har fonden fortfarande inte lyckats dra ihop det förväntade startkapitalet. Men de första investeringarna väntas före årsskiftet.

I december 2008 meddelade Björk att hon tillsammans med Auður Capital skulle starta en fond inriktad på investeringar i nystartade isländska företag verksamma inom hållbart nyttjande av naturtillgångar.

Men lanseringen har dragit ut på tiden. Målet var att kunna investera 2,5 miljarder isländska kronor. Nästan tre år senare har fondchefen Baldur Már Helgason fått sänka ambitionerna till 1,5 miljarder. Sedan tidigare har Auður Capital, som äger fonden ihop med Björk, lovat att dra in 100 miljoner kronor.

Hittills har investeringarna uteblivit. Planen är dock alltjämt att satsa pengar i 15 till 20 färska företag med stor tillväxtpotential. De första investeringarna ska enligt Baldur Már Helgason göras före årsskiftet, skriver Fréttablaðið.