onsdag 28 september 2011

Dagens citat

"Anna Z Osterman, den första översättaren av 'Fria män', var svensk lektor vid Islands universitet 1938–42. Översättningen gjorde hon på eget initiativ i slutet på 30-talet och enligt vad Laxness senare berättat i 'Skaldetid' löpte manuset 'gatlopp ut och in hos ansedda förlag i Sverige tolv år i följd' innan boken kom ut 1949. Då hade 'Islands klocka' redan publicerats på svenska året innan, översatt av Ostermans efterträdare som lektor, Peter Hallberg. Om Ostermans översättning skrev Hallberg till Laxness att den var 'inte bara rent filologiskt utomordentligt vederhäftig utan också rent litterärt en mycket vacker prestation; hon visar där prov på fint språköra."

Martin Ringmar i Svenska Dagbladet om nyöversättningen av Halldór Laxness Fria män.