måndag 26 september 2011

Död författare går igen - vill få gata uppkallad efter sig

En oväntad förfrågan har landat på borgmästaren Jón Gnarrs bord. En man vill att Hringbraut döps om efter den avlidne författaren Þórbergur Þórðarson - mannen hävdar nämligen att den döde går igen och vill att gatan byter namn till Þórbergsstræti.

När Þórbergur Þórðarson avled 1974 var han bosatt på Hringbraut i Reykjavík. Som författare var han en av landets mest respekterade med både romaner, dikter, biografier, essäer och läroböcker i esperanto bakom sig. 2006 öppnades museet Þórbergssetur över hans liv utanför Höfn.

Þórbergur Þórðarson tycks dock alltjämt ha goda förbindelser med jordelivet. En man bosatt i Reykjavík skriver i ett brev att han under en längre tid samtalat med den avlidne författaren. Och hans högsta önskan är att en del av Hringbraut ska döpas efter honom.

Mannen uppger sig ha kontakt med den andra sidan. Þórbergur Þórðarson ska ha meddelat sin önskan just när han gick förbi författarens gamla bostad. Han skriver i brevet, som Fréttablaðið har tagit del av, att han hoppas att Jón Gnarr gör förslaget till verklighet:
"Jag har haft direktkontakt med Þórbergur och tänkt på det här. ... Jag hoppas att du är positivt inställd till denna idé från oss kamrater."
Jón Gnarr skickade förfrågan vidare till stadsplaneringskontoret. Hjálmar Sveinsson, vice ordförande för stadsplaneringsrådet, säger i Fréttablaðið att han är för principen att namnge gator efter personer som gjort stora insatser för Reykjavík, men att just det här förslaget förmodligen kommer att få nej:
"Jag gillar att namnge gator efter personer och att använda namnen stræti och gata. Men jag är tveksam till att byta namn på en traditionstyngd gata som Hringbraut."
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir, som arbetar med en bok om Þórbergur Þórðarsons korrespondens, är mer positivt inställd. I synnerhet eftersom författaren visade ett så stort intresse för andevärlden samtidigt som han dagligen promenerade längs Hringbraut:
"Om någon ska hyllas efter döden tycker jag att det är mycket lämpligt att det är Þórbergur - och namnet är vackert också. ... Men jag tycker inte att det är likt Þórbergur att vilja få någon hedersbetygelse efter döden och tror egentligen inte att han använder tiden där på andra sidan till att försöka få några gator uppkallade efter sig."