tisdag 20 september 2011

En av sju islänningar nöjda med regeringen

Bara var sjunde islänning tycker att regeringen gör ett bra jobb. Men oppositionen har knappast någon anledning att jubla. Den får bara godkänt av var fjortonde väljare. Det visar en opinionsmätning utförd av Maskína.

Tre år efter finanskraschen kämpar de folkvalda alltjämt för att återvinna allmänhetens förtroende. Än så länge har kampen utförts i motvind - det finns inga tecken på att tilliten till det politiska systemet är på väg uppåt. Tvärtom. Missnöjet med alltinget är utbrett.

14,6 procent av de tillfrågade säger sig vara ganska eller mycket nöjda med regeringens arbete. 64,1 uppger att de är ganska eller mycket missnöjda medan 21,4 procent varken är positiva eller negativa.

Trots de usla siffrorna är betyget för oppositionen ännu sämre. Endast 7,3 procent anser att oppositionen gör ett bra jobb. 63,1 procent ger oppositionen underkänt och 29,6 procent är varken nöjda eller missnöjda.

Hos boende i Reykjavíkområdet och höginkomsttagare tycker fler att regeringen sköter sig medan oppositionen oftare får underbetyg. På landsbygden är förhållandet det motsatta. Män är i större utsträckning än kvinnor missnöjda med både regeringen och oppositionen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.