lördag 10 september 2011

Erosionen hotar bebyggelse i Blönduós

Stranden i Blönduós måste skyddas. Annars hotar erosionen att förstöra bebyggelse i staden. Kommunstyrelsen är oroad över utvecklingen som gör att havet kommer allt närmare tätorten.

Blönduós är inte den enda staden som har problem med erosion. Eyrarbakki, Stokkseyri och Vík í Mýrdal är andra platser där närheten till havet innebär ett hot mot bebyggelsen. Därför har nya pirar och murar rests som skydd för stranden.

Liknande åtgärder måste nu till för att inte bebyggelse i Blönduós ska riskera att bli ett byte för vågorna. Problemet är inte akut, men de skydd som finns i dag behöver förbättras för att läget inte ska bli kritiskt.

Kommunchefen Arnar Þór Sævarsson säger till RÚV att förklaringen till den tilltagande erosionen är fördämningen av floden Blanda, som går genom staden:
"Det är klart att här behövs skapas ett kustskydd eftersom Blanda för med sig mindre material till mynningen än den gjorde innan Blanda användes till ett kraftverk."
Blönduós läge vid Húnaflói gör att stranden ibland utsätts för hårt väder och höga vågor som gör att kustlinjen eroderar. En kartläggning utförd av Siglingastofnun understryker också behovet av att förbättra eller bygga nya pirar och murar som skyddar stranden, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om nya vågbrytare i Eyrarbakki och Vík í Mýrdal.