tisdag 6 september 2011

EU: Island inte redo att förhandla om medlemskap

Island är inte redo att förhandla om EU-medlemskap. Jordbruksminister Jón Bjarnasons vägran att börja anpassa regelverket gör att det inte går att inleda diskussioner om lantbruket. Det beskedet kommer i ett brev från det polska ordförandeskapet.

EU-motståndaren Jón Bjarnason har hittills inte accepterat att genomföra några förändringar av det isländska jordbruksregelverket eftersom han anser att sådana inte är förenliga med det mandat regeringen fått från alltinget. Han har stöd inom Gröna vänstern för sin vägran, men hos koalitionspartnern Socialdemokraterna har beslutet väckt heta känslor.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson har tidigare på uppdrag av statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ordnat några av de dokument som Jón Bjarnason har vägrat att förse EU med. Men den isländska jordbrukspolitiken har inte rört sig en millimeter mot Europa, något som EU tidigare haft invändningar mot. Den interna konflikten inom regeringen lär inte minska nu - beskedet från det polska ordförandeskapet ökar risken för fortsatta dispyter.

Jóhanna Sigurðardóttir har tidigare ryktats vilja ge Jón Bjarnason foten. Risken är dock att det skulle betyda att hon även förlorade regeringsmakten - och vid ett nyval ser det i dagsläget ut som att det finns en överhängande risk att en majoritet av alltinget skulle rösta för att avbryta förhandlingarna om EU-medlemskap.

Island har inför EU argumenterat för behovet av undantag för det inhemska jordbruket. Näringsgrenen anses vara av stor vikt för glesbygdsutveckling, livsmedelssäkerhet och matförsörjning. Eftersom lantbruket sker i ett svårbemästrat klimat och med stora avstånd i liten skala är undantagen motiverade. Av samma skäl vill Island också slippa införa samma administration som finns i övriga EU. Annars blir den byråkratiska apparaten alldeles för omfattande i förhållande till jordbruket.

EU efterlyser en tidsplan för hur Island ska anpassa jordbruket så att det motsvarar unionens regelverk redan vid första dagen av ett medlemskap. Innan dess kan Island enligt den polske representanten Jan Tombinski inte inleda några förhandlingar på området.

I en rapport utvecklar unionen synen på de isländska bristerna. Om inte Island kan ta fram en tidsplan för hur jordbruket ska EU-anpassas måste det finnas en plan för hur den anpassningen ska gå till efter ett ja i en folkomröstning. Annars saknas det underlag som utgör förutsättningen för förhandlingarna.

Össur Skarphéðinsson anser, till skillnad från Jón Bjarnason, att Island kan ta fram en sådan tidsplan. I rapporten framgår dock att EU tar hänsyn till att Island inte vill genomföra någon omfattande anpassning av politiken innan det finns ett beslut om medlemskap. Frågan är om ministrarna lyckas enas om exakt hur långt Island är berett att gå EU till mötes.

Island lever i dagsläget inte upp till unionens skyldigheter på en rad punkter - som mjölkkvoter, bidrag till djurhållning, glesbygdsutveckling, importskydd och så vidare. Det talas dock i rapporten om att förhandla utifrån isländska förutsättningar, vilket möjligen skulle kunna signalera att EU kan tänka sig att bevilja vissa undantag inom områden som fiske och jordbruk.

På Island finns i dag 3 400 gårdar. 87 procent av böndernas intäkter kommer från djurhållning och omkring en tiondel från odling.

Jón Bjarnason tycks inte vara redo att överge sin linje i EU-frågan. I ett uttalande skriver han att unionen behöver förtydliga vilka åtaganden Island inte levt upp till. Han anser dock inte att det är självklart att departementet ska ta fram den tidsplan som EU efterlyser. Jón Bjarnason tänker heller inte, skriver han, gå längre än det mandat han fått av alltinget. Och det mandatet är ett ja till förhandlingar, men omfattar enligt hans mening inte någon EU-anpassning förrän det isländska folket sagt ja till medlemskap.

Självständighetspartiets ledamöter i fiske- och jordbruksnämnden vill att Össur Skarphéðinsson och Jón Bjarnason diskuterar läget så snart som möjligt. Socialdemokraternas förhoppning är att kunna folkomrösta om EU-inträde våren 2013. Två av tre islänningar är i dag emot medlemskap i unionen.

Här kan du läsa mer om Island och EU.