tisdag 6 september 2011

Geir H. Haarde: Åklagaren är jävigÅklagaren är jävig och den åtalade har varken förhörts eller fått ge sina synpunkter på åtalet. Dessutom är åtalspunkterna luddiga och några konkreta besked om vad statsminister Geir H. Haarde skulle ha gjort för att undvika att Island drogs in i finanskrisen saknas. Därför krävde advokat Andri Árnason i går att rättsprocessen mot den tidigare regeringschefen läggs ned.

Andri Árnason riktade ännu en gång in sig på juridiska formaliteter när han i går yrkade på att åtalet mot Geir H. Haarde skulle avskrivas. Advokaten dömde ut processen på punkt efter punkt - och återkom ständigt till att lagen om landsdomstol i sig utgör grundproblemet eftersom den är otydlig, otidsenlig och inte tar tillräcklig hänsyn till den åtalades rättigheter. Det är heller inte klart vid vilka tillfällen den ska tillämpas.

Andri Árnason gick bland annat till attack mot åklagaren Sigríður Friðjónsdóttir. Hon medverkade i den parlamentariska kommissionens utredning av finanskraschen, vars rapport utgjorde grunden för både åtalet och åtalsbeslutet. Det gjorde enligt Andri Árnason henne olämplig och jävig som åklagare i målet:
"Alltingets undersökningskommissions slutsatser var inte en brottmålsutredning. De hade kunnat vara en utmärkt grund för fortsatt utredning, men kan inte stå i vägen för en sådan."
Åtalet är i princip identiskt med det åtalsbeslut som fattades av alltinget. Det bakvända förfarandet, att beslutet om åtal fattades innan åklagarens utredning påbörjades, gjorde att Sigríður Friðjónsdóttir hade små möjligheter att utveckla misstankarna.

Samtidigt var Andri Árnason mycket kritisk mot detta. Han hävdade dels att ingen ordentlig utredning gjorts, dels att Geir H. Haarde inte förhörts eller fått ta del av utredningen:
"Åklagarens roll är att blottlägga sanningen på ett objektivt sätt. Hur kan hon utföra sin uppgift om den åtalade inte får svara för sig? ... Det borde genomföras en verklig brottmålsutredning, där den åtalade har möjligheten att svara för sig. ... I stället står han inför en rättegång där han är formellt åtalad men aldrig har fått se bevisen."
Andri Árnason ansåg även att åklagaren inte visat vad Geir H. Haarde skulle ha gjort för att förhindra bankkraschen. Utan sådana resonemang var det enligt hans mening underligt att ställa Geir H. Haarde inför rätta för försumlighet om Sigríður Friðjónsdóttir inte kunde peka ut bristerna i annat än svepande ordalag:
"Här förklaras inte vilka åtgärder som hade varit möjliga att vidta. Där behövdes åtminstone minimumskäl."
Sigríður Friðjónsdóttir sade att hon inte på något sätt påverkat kriskommissionens åtalsrekommendation mot Geir H. Haarde. Om den tidigare statsministern hade velat höras av henne i samband med utredningen hade han kunnat kontaktat henne. Andri Árnason ska också ha fått löpande information om läget. Och utredningen hade enligt Sigríður Friðjónsdóttir skett helt enligt lagen om landsdomstol, som är olik andra brottmål.

Åklagaren hävdade vidare att Geir H. Haardes skuld bestod i att han inte vidtog några åtgärder trots att han ett halvår före kraschen fick information som tydde på att bankerna snart kunde stå inför stora svårigheter. I sin roll som statsminister var han skyldig att agera. Genom att i stället inte ta fasta på varningarna gjorde sig Geir H. Haarde enligt Sigríður Friðjónsdóttir skyldig till försumlighet och brott mot lagen om ministeransvar. En sådan punkt var att han inte drev på för att förmå Landsbanki att flytta verksamheten i Storbritannien till ett dotterbolag, något som även den brittiska regeringen ville se.

Ett besked om landsdomstolen bifaller Geir H. Haardes krav på att lägga ned åtalet väntas inom fyra veckor.Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde och ovan kan du se webb-tv från gårdagens förhandlingar.