torsdag 1 september 2011

Huang Nubo: Ingen politik bakom markköp på Island


Intresset för Island är affärsmässigt och inte politiskt. Det säger Huang Nubo, den kinesiske miljardären som vill köpa 300 kvadratkilometer mark för att bygga lyxhotell och golfbanor. Samtidigt kan affären bli ännu en fråga som splittrar regeringspartierna.

Huang Nubo har för en miljard isländska kronor köpt 70 procent av Grímsstaðir. Resten av marken ägs dels av en privat ägare som ännu inte har gått med på att sälja till den kinesiske investeraren, dels av den isländska staten.

Planerna har väckt stor uppmärksamhet - inte minst på Reykjavíks västeuropeiska ambassader. Kina och Island har med EU-motståndaren och Icesave-dödaren Ólafur Ragnar Grímssons goda minne under en längre tid närmat sig varandra. Inom Självständighetspartiet har många på den konservativa flanken också propagerat för att ytterligare stärka relationerna med Kina, Ryssland och Indien sedan de nordiska länderna vänt Island ryggen i Icesave-tvisten.

Det finns i diplomatiska kretsar en utbredd oro för att Island - vid ett nej till EU-medlemskap - ska röra sig bort från det europeiska samarbetet. Och Kina har inte varit sena på att snappa upp budskapet. Med ett isfritt Arktis blir Island intressant ur strategisk synpunkt.

Det är inte bara på de nordiska ambassaderna i Reykjavík som tjänstemännen kliar sig i huvudet och skickar oroliga bulletiner till utrikesdepartementen i hemländerna. Danmarks tidigare utrikesminister Uffe Ellemann-Jensen ger i ett blogginlägg uttryck för liknande tankar:
"Et opkøb vil passe ind i det mønster, hvor kinesiske investorer har opkøbt land og naturressourcer over hele verden. I Afrika er det landbrugsjord, som opkøbes i vældigt omfang – i en tid, hvor fødevarer er ved at blive en knap ressource."
Huang Nubo förnekar dock att hans intresse för Island skulle vara annat än affärsmässigt. Han säger i Xinhua att planerna inte har någon koppling till hans mångåriga engagemang inom Kommunistpartiet:
"The project is a purely commercial move and has no connection with politics. The concerns are groundless. ... I believe the project will benefit both my company and locals."
Gnistan för Island tändes för 30 år sedan när islänningen Hjörleifur Sveinbjörnsson var en av Huang Nubos klasskamrater vid universitetet i Peking. En islandströja han fick i gåva höll Huang Nubo varm om vintrarna. Förra året, vid hans första besök i öriket, återgäldade han gåvan genom att under en lyrikfestival donera en miljon dollar för ett utbytesprogram mellan kinesiska och isländska poeter:
"I first visited Iceland when I traveled there to attend the festival. Its landscape impressed me very much and local business people expressed that they were interested in attracting Chinese investment."
För att affären ska bli verklighet krävs att både isländska och kinesiska myndigheter ger den sitt godkännande. Huang Nubo ansökte om tillstånd från kinesiska myndigheter i måndags, en process som enligt Xinhua kan ta upp till ett halvår.

Tillståndsfrågan landade enligt Fréttablaðið i går även på inrikesminister Ögmundur Jónassons bord. Han skriver i ett blogginlägg att affären påminner om den tiden då många hade "dollartecken i ögonen" och Island skulle bli ett centrum för världsfinansen:
"Den isländska lagstiftaren ansåg det nödvändigt att införa villkor vid överföring av isländsk mark utomlands. Vi måste fråga oss om det förbehållet är föråldrat. Jag anser inte att så är fallet. Nu står vi inför en kinesisk affärsman som vill köpa 300 kvadratkilometer av Island. Det måste diskuteras, och inte sväljas otuggat. Skulle vi bry oss om hela landet skulle säljas? Vad betyder det utöver det som är uppenbart och skedde under finansbubblan, att priset på mark steg till sådana nivåer att bara folk med gott om pengar kunde köpa?"
Den isländska staten äger 25 procent av den mark Huang Nubo är spekulant på. Den förvaltas av fiske- och jordbruksdepartementet som styrs av Jón Bjarnason, som tillsammans med Ögmundur Jónasson är de mest uttalade kritikerna mot utländska investeringar som innefattar kontroll över och nyttjande av isländska naturresurser. För att marken ska kunna säljas krävs ett beslut i alltinget.

Huang Nubo har förklarat sig villig att avstå från vattenrättigheter till glaciärfloden Jökulsá á Fjöllum samt genomföra miljöprövningar av alla projekt. Det tycks lugna näringsminister Katrín Júlíusdóttir, som säger till RÚV att det regelverk som finns klarar av att stoppa satsningar som inte är önskvärda:
"Jag är av den åsikten att den isländska lagstiftningen är tillräckligt stark för att människor inte bara kan köpa mark och så börja att suga åt sig de naturtillgångar som finns på den. Du behöver tillstånd för omfattande projekt på din mark. Stadsplaneringsmakten finns hos kommunerna och du behöver även tillstånd för större exploatering för andra ändamål än jordbruk. Det är inte så enkelt att ta en bit mark, hägna in den och göra allt man vill. Det är inte så och därför finns det ingen anledning att frukta det."
Regeringen var tidigare i år på väg att spricka när kanadensiska Magma Energy genom ett svenskt brevlådeföretag kringgick EES-avtalet och köpte det isländska energibolaget HS Orka. Gröna vänstern ville stoppa affären medan Socialdemokraterna inte alls var lika bekymrade. Huang Nubo har åtminstone inledningsvis sagt att han inte tänker göra samma manöver för att undvika risken att affären spricker vid ett veto från Ögmundur Jónasson.

Grímsstaðir har samma potential som HS Orka att bli politiskt sprängstoff inom regeringen. Där Ögmundur Jónasson ser risker ser Katrín Júlíusdóttir och statsminister Jóhanna Sigurðardóttir möjligheter.

Hektarpriset ligger enligt Morgunblaðið på 44 400 isländska kronor. En tänkbar lösning är att regeringen inte säljer statens andel, utan i stället behåller den som ett sätt att undvika en intern politisk strid. Utan samtliga markägares tillstånd blir det nämligen i princip omöjligt för Huang Nubo att genomföra några större arbeten vid Grímsstaðir. Varje större steg kommer alltså att kräva att Jón Bjarnason accepterar att gå i miljardärens fotspår. Och det betyder något helt annat än de i dag entusiastiska isländska kommunpolitiker som vill rulla ut röda mattan åt Huang Nubo.

Shanghaiist har dock en enkel lösning på problematiken:
"Face it, Iceland. You need the cash, and this guy has it."
Här kan du läsa mer om Huang Nubos köp av Grímsstaðir och ovan kan du se ett webb-tv-inslag om affären.