torsdag 15 september 2011

Illugi Gunnarsson åter i alltinget

Efter ett och ett halvt år ute i kylan är Illugi Gunnarsson åter i alltinget. Självständighetspartisten tog timeout sedan det framförts misstankar om att en av Glitnirs fonder, där han satt i styrelsen, hade skötts på ett klandervärt sätt. Men en granskning visar att bristerna inte var straffbara. Illugi Gunnarsson väljer därför att återvända till uppdraget som folkvald.

Illugi Gunnarsson valdes in i alltinget 2007 och utsågs 2009 till gruppledare för Självständighetspartiet. När den parlamentariska kriskommissionens utredning offentliggjordes i april förra året valde han att ta timeout. Illugi Gunnarsson satt i styrelsen för Sjóður 9, en av Glitnirs penningmarknadsfonder där det enligt rapporten fanns misstankar som borde utredas av åklagare.

Advokatbyrån Lex granskning visar att det fanns omfattande brister i Sjóður 9, men inte så allvarliga att de kan vara straffbara. Ledningen ska bland annat inte ha informerat myndigheterna om riskspridningen och brustit i god affärssed.

I den parlamentariska utredningen kritiserades Sjóður 9 för att ha investerat för mycket i holdingbolag och för avsaknaden av en tydlig investeringspolicy. Utöver det lade den bristfälliga riskspridningen grunden för en kollaps.

Beskedet att verksamheten inte var brottslig innebär att Illugi Gunnarsson återvänder till alltinget. Han skriver på Twitter att han "längtar efter att börja arbetet i tinget och åter med full kraft medverka i den politiska kampen".

Illugi Gunnarssons återkomst innebär att ersättaren Sigurður Kári Kristjánsson åtminstone tillfälligt lämnar parlamentet. Ragnheiður Elín Árnadóttir, som tog över som gruppledare i samband med timeouten, säger till DV att hon räknar med att behålla uppdraget:
"Jag valdes till gruppledare när han tog ledigt. Det var inte med några förbehåll eller villkor, så jag räknar absolut med att fortsätta."