onsdag 7 september 2011

Jordskalvssvärm vid Katla - ny magma strömmar in

Jordskalv fortsätter att skaka Mýrdalsjökull och magman är i rörelse vid Katla. Skalven är tätare och fler än vanligt - och intensiteten har eskalerat efter att floden Múlakvísl svämmade över i somras efter vad som kan ha varit ett mindre vulkanutbrott.

Katla har i flera års tid varit redo att eruptera. Det kan betyda att ett utbrott börjar inom ett par timmar, men också att det kan dröja många år.

Täta jordskalv och rörelser i jordskorpan vid Katla är vanliga i synnerhet under sommaren och in på senhösten. I år har dock aktiviteten varit betydligt mer omfattande än normalt. Hittills i år har enligt Veðurstofa Íslands omkring 800 jordskalv registrerats vid Katla, att jämföra med totalt 300 förra året.

Katla ligger under glaciären Mýrdalsjökull, där totalt 400 jordskalv ägde rum under juli. Runt 280 av dessa skedde i anslutning till Katlas vulkaniska system. Det kraftigaste uppmättes till 3,8 på Richterskalan.

Skalven har fortsatt med stigande intensitet under augusti och september. Ibland är det inte mer än tio minuter mellan dem, vilket är ytterst sällsynt för Katla.

Att aktiviteten vid Katla är större än normalt är ett faktum. Det mesta tyder på att magman är i rörelse och att ny magma strömmar in i Katlas kammare samtidigt som vulkanen expanderar. Men magman är ännu inte på väg att bryta sig upp till ytan.

På Mýrdalsjökulls topp finns tecken på stigande värme i glaciärens inre då en caldera som inte varit synlig på nästan tio år tittar fram genom istäcket med tilltagande avsmältning och flera nya sprickor. En sannolik förklaring till förändringen är ett mindre magmainskott.

Samtidigt behöver varken magmaflöden eller jordskalv nödvändigtvis förebåda vulkanutbrott. Det som just nu sker vid Katla följer mönstret för vulkanens aktivitet under sommaren - enda skillnaden är att mönstret förstärkts av de täta jordskalvssvärmarna - och är i dagsläget tecken som pekar mot ett utbrott på längre sikt snarare än omedelbart.

Under gårdagen tilltog också rörelserna i jordskorpan. De var dock mindre än när Múlakvísl svämmade över i juli. Förklaringen kan vara avsmältning eller geotermisk aktivitet.

I juli spolade översvämningar från Katla bort en bro över ringvägen efter ett mindre vulkanutbrott eller geotermisk aktivitet. Den 4 september översvämmades floden Múlakvísl på nytt och skyddsvallarna skadades. Om vattenmassorna orsakades av geotermisk energi, vulkanisk aktivitet eller vanlig avsmältning är inte klart. Ringvägen var dock aldrig hotad den här gången.

I natt minskade vattenståndet liksom vattnets elektriska ledningsförmåga samtidigt som klarheten i vattnet ökade, vilket betyder att mindre mängder härrör från Mýrdalsjökull, uppger Veðurstofa Íslands.

Säkra tecken på en nära förestående eruption vid Katla är täta och grunda jordskalv som rör sig uppåt i berget, och därmed signalerar att magma rör sig mot ytan. De inträffar ett par timmar före ett utbrott. Några sådana skalv har inte registrerats under den tilltagande aktiviteten vid Katla.

Regeringen räknar med att allt fler vulkanutbrott kommer att drabba Island under de kommande åren. Katla är tillsammans med Hekla och Grímsvötn de vulkaner som tros stå på tur för att eruptera. Därför tar regeringen fram en ny handlingsplan för vulkanutbrott.

Almannavarnir har ökad övervakning vid Katla på grund av aktiviteten vid vulkanen, och flög över vulkanen senast i går kväll för att söka en förklaring till de senaste veckornas händelser.

Här kan du läsa mer om hur Island förbereder sig för nya vulkanutbrott.