söndag 18 september 2011

Ny mätning: Egen majoritet för Självständighetspartiet

Egen majoritet för Självständighetspartiet i alltinget. Och stödet för den rödgröna koalitionsregeringen befinner sig fortfarande i fritt fall. Bara var fjärde väljare ger sitt stöd till alliansen mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Samtidigt är misstroendet mot de etablerade partierna enormt.

Stödet för vänsterkoalitionen har aldrig varit lägre. 26 procent av islänningarna ställer sig bakom regeringen, medan 74 procent inte sympatiserar med Jóhanna Sigurðardóttirs ministär. Det visar en opinionsmätning utförd av Vísir.

Missnöjet har ökat rejält under det senaste halvåret. När Vísir ställde samma fråga i april sade sig 43 procent stödja regeringen.

De etablerade partierna tycks inte ha lyckats återvinna islänningarnas förtroende. 51,2 procent av de tillfrågade hade lagt sin röst på ett parti utanför alltinget, röstat blankt, hade struntat i att utnyttja rösträtten eller kunde inte uppge något parti. 48,8 procent hade röstat på något av de fem partier som i dag är representerade i parlamentet, uppger Vísir.

Att så få svarade på frågan ökar felmarginalen. Tendensen är dock tydlig - regeringen kämpar i motvind medan Självständighetspartiet går framåt, Framstegspartiet står still och Rörelsen ser ut att missa femprocentsspärren.

Självständighetspartiet har 50,3 procent av väljarsympatierna och skulle därmed få egen majoritet i alltinget med 33 av 63 mandat jämfört med dagens 16. Resultatet är en uppgång med 6 procentenheter jämfört med april månads siffror.

Socialdemokraterna får 22,6 procent, en nedgång med 2,2 procentenheter. Siffrorna skulle ge partiet 14 mandat i tinget, sex färre än i dag.

De stora förlorarna är dock Gröna vänstern och Rörelsen. Med 12,4 procent av väljarsympatierna har stödet för Gröna vänstern nästan halverats sedan 2009 års alltingsval. Tappet är 5,3 procentenheter jämfört med aprilmätningen och skulle ge sju mandat, en nedgång med fem mandat sett till dagens parlamentariska läge.

Stödet för Rörelsen är närmast utraderat. Med 1,3 procent av sympatierna, en tillbakagång med 2,8 procentenheter, är partiet långt ifrån femprocentsspärren och dagens tre mandat skulle gå förlorade.

Guðmundur Steingrímssons avhopp tycks inte ha påverkat Framstegspartiet nämnvärt. 13,8 procent av väljarstödet är 3,4 procentenheter bättre än i april, och i nivå med valresultatets mandatfördelning med nio platser.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.