torsdag 29 september 2011

Öræfajökull kan vara på väg att vakna

Öræfajökull har erupterat två gånger sedan Island befolkades. Nya jordskalvssvärmar kan tyda på att jättevulkanen är på väg att vakna. Vid tidigare utbrott har Öræfajökull orsakat enorm förödelse.

Vatnajökullmassivets utlöpare i sydost är Öræfajökull. Glaciären är Islands högsta med toppen Hvannadalshnúkur 2 109 meter över havet.

Till skillnad från grannvulkanen Grímsvötn, som är landets mest aktiva, gör Öræfajökull sällan något väsen av sig. Men när den erupterar kan den orsaka enorma skador.

Öræfajökull har haft två utbrott sedan Island befolkades, 1362 och 1727. Den första kända eruptionen är en av de största i landets historia. Nedfallet av aska var omfattande till och med i Västfjordarna och förvandlade dag till natt. Vulkanaskan nådde även Skandinavien.

Omkring 400 personer tros ha omkommit i utbrottet år 1362. Ett fyrtiotal gårdar förstördes och en hel region, Litlahérað, ödelades. Den enda överlevande sägs ha varit en pojke som var ute för att vakta fåren och lyckades fly översvämningarna genom att gömma sig i ett högt beläget hålrum i ett berg.

Det var också det här utbrottet som gav Öræfajökull sitt namn. Tidigare benämndes vulkanen Hnappafellsjökull. Området vid glaciärens fot är alltjämt glesbefolkat och kallas i dag Öræfi, vilket på modern isländska betyder just ödemark men också hamnlös. En effekt av utbrotten på sydkusten är att de förstört alla naturliga hamnar på grund av de stora mängder sediment som vid glaciäröversvämningar lägger sig mellan hav och land.

I augusti 1727 började nästa utbrott. Konsekvenserna blev den här gången inte lika allvarliga, även om översvämningarna förde med sig stora isberg som strandade vid kusten. När utbrottet var över våren 1728 hade tre personer mist livet.

Öræfajökull påminner på sätt och vis om Eyjafjallajökull. Vulkanen erupterar med många hundra år emellan, men är alltjämt aktiv. Och de senaste åren ser det ut som att Öræfajökull börjar att vakna till liv.

I slutet av augusti i år inträffade flera jordskalv nära toppkratern. Magnituden var visserligen beskedliga 2,2 på Richterskalan, men Öræfajökull är normalt en plats där jordskalvssvärmar är oerhört sällsynta. Sedan mätningarna inleddes för tjugo år sedan är detta tredje gången som någon mer omfattande seismisk aktivitet registreras. De tidigare jordskalvssvärmarna inträffade i december 2005 och september 2008, uppger Veðurstofa Íslands.

Vatnajökullmassivet är den plats där de flesta utbrotten väntas ske under de närmaste åren. Där finns också Grímsvötn, Islands mest aktiva vulkan som redan börjat expandera efter vårens utbrott.

Geofysikern Ari Trausti Guðmundsson säger till Vísir att det ännu inte finns någon anledning att ropa "vargen kommer", men konstaterar samtidigt att Öræfajökull är en allt annat än död vulkan och att Island är på väg in i en period där eruptioner väntas bli betydligt vanligare. Om Öræfajökull blir en av dem återstår att se.

Här kan du läsa mer om regeringens nya handlingsplan för att hantera vulkanutbrott.