onsdag 14 september 2011

Sex av tio för fortsatta EU-förhandlingar

Fler islänningar vill dra tillbaka ansökan om EU-medlemskap och avbryta förhandlingarna om inträdesvillkor. Men sex av tio vill fortfarande att folket ska få rösta om medlemskap. Det visar en opinionsmätning publicerad i Fréttablaðið.

Motståndet mot ett isländskt EU-inträde är alltjämt stort, medan en majoritet vill att förhandlingarna slutförs. Anmärkningsvärt är att resultaten skiljer sig åt så mycket beroende på hur frågan formuleras - Fréttablaðið bad islänningarna välja mellan två alternativ, där Capacents sommarmätning utförd på uppdrag av Heimssýn frågade efter inställningen till att dra tillbaka ansökan och gav en knapp majoritet för att avbryta förhandlingarna.

63,4 procent av islänningarna vill enligt Fréttablaðiðs mätning slutföra förhandlingarna och därefter låta medborgarna ta ställning till frågan om EU-medlemskap i en folkomröstning, en nedgång med 2 procentenheter jämfört med januari månads mätning. 36,6 procent vill dra tillbaka ansökan och avbryta förhandlingarna, en ökning med 2 procentenheter.

Flest EU-vänner återfinns bland Socialdemokraternas sympatisörer, där bara 4,3 procent vill stoppa processen. Det största motståndet finns hos Framstegspartiets väljare, där 67,4 procent vill avbryta förhandlingarna. 52,8 procent av Gröna vänsterns och 48,9 procent av Självständighetspartiets anhängare vill fortsätta överläggningarna.

I Reykjavíkområdet finns en större majoritet för att inte dra tillbaka ansökan, 68,5 procent jämfört med 52,3 procent på landsbygden. 67,5 procent av männen vill slutföra förhandlingarna mot 59,2 procent av kvinnorna.

Här kan du läsa mer om attityden till EU-medlemskap.