torsdag 15 september 2011

Sex av tio islänningar missnöjda med Jón Gnarr

En majoritet av islänningarna är missnöjda med Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr. Samtidigt har andelen islänningar som uppskattar hans arbete halverats. Det visar en ny opinionsundersökning utförd av MMR. Samtidigt signalerar Bästa partiet att det kan tänka sig att ställa upp i alltingsval.

Snålblåsten i opinionen fortsätter för Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr. Sedan kommunalvalen våren 2010 har varannan väljare övergivit Bästa partiet, och förtroendesvackan drabbar även partiledaren.

61,7 procent av islänningarna säger sig vara missnöjda med Jón Gnarr medan 38,3 procent uppskattar hans arbete. När samma fråga ställdes för ett år sedan var 77,6 procent nöjda och bara 22,4 procent missnöjda. Jón Gnarr kan dock trösta sig med att misstroendet mot alltingets politiker är betydligt mer utbrett.

En undersökning utförd av Vísir pekar åt samma håll. 47 procent anser att Jón Gnarr gjort ett dåligt jobb som borgmästare, medan 28 procent är nöjda. 25 procent hade ingen åsikt i frågan. Han är mer uppskattad av män än kvinnor. Andelen som inte har någon uppfattning om hur Jón Gnarr lyckats som borgmästare ökar på landsbygden medan andelen kritiska minskar.

Trots popularitetsraset tycks Bästa partiet se ljust på framtiden. I ett inlägg på Twitter ses stödet som ett tecken på att partiet borde sikta på att ställa upp i nästa val till alltinget. Och partiets popularitetsnämnd säger i ett uttalande att siffrorna är uppmuntrande:
"Bästa partiets popularitetsnämnd välkomnar resultatet i den nyligen genomförda undersökningen om befolkningens tillfredsställelse med den stora människovännen och ledaren, borgmästaren i Reykjavík, och det är sannolikt få nu aktiva politiker som åtnjuter så mycket popularitet på nationell nivå (38,3 procent). Mot denna bakgrund anser nämnden att en kandidatur för Bästa partiet i nästa alltingsval bör utredas på än mer allvar, och den har skickat ett formellt ärende till Bästa partiets riksvalberedning i ämnet."
Bägge nämnderna existerar sannolikt bara i fantasin. Jón Gnarr har visserligen själv länge tvekat om att ge sig in i rikspolitiken, men det finns inom partiet en stor lust att utmana de etablerade partierna även i alltinget.

För statsminister Jóhanna Sigurðardóttir är det dåliga nyheter eftersom en majoritet av Bästa partiets väljare tidigare röstade till vänster. Att Bästa partiet skulle regera ihop med Självständighetspartiet är osannolikt - det var aldrig ett alternativ i Reykjavík - medan Gröna vänstern kan bli ett alternativ på riksplanet. I Reykjavík var det främst interna konflikter inom Gröna vänstern som gjorde att Bästa partiet höll dem utanför koalitionen.

Socialdemokraterna skulle förmodligen kunna räkna in en koalitionspartner i Bästa partiet. Men det riskerar att bli på bekostnad av det egna väljarstödet.

MMR:s undersökning visar även att nio av tio är nöjda med grannarna, semestern och jobbet. Däremot var bara 62 procent nöjda med sommarens väder. Förra året var den siffran 94,7 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsutvecklingen i Reykjavík.