onsdag 21 september 2011

Två av tre vill ha Hanna Birna Kristjánsdóttir

Två av tre sympatisörer ser hellre Hanna Birna Kristjánsdóttir än Bjarni Benediktsson som ledare för Självständighetspartiet. Det visar en ny opinionsmätning utförd av MMR. Trots det starka stödet har hon ännu inte meddelat om hon tänker utmana om ordförandeposten.

Inför 2010 års landsmöte spekulerades det länge om Hanna Birna Kristjánsdóttir skulle kandidera för posten som vice ordförande. Hon tog så god betänketid på sig att många andra tänkbara kandidater, som gruppledaren Ragnheiður Elín Árnadóttir, valde att inte ställa upp. Men storfavoriten bestämde sig för att avstå, och Ólöf Nordal valdes till vice partiledare.

Hanna Birna Kristjánsdóttir har fortfarande inte meddelat om hon utmanar Bjarni Benediktsson på landsmötet i november. Klart är dock att hon har ett oerhört starkt stöd från islänningarna i allmänhet och Självständighetspartiets väljare i synnerhet.

66,3 procent av sympatisörerna föredrar Hanna Birna Kristjánsdóttir mot 26,4 procent för Bjarni Benediktsson. 7,3 procent har ingen uppfattning eller vill helst se någon annan som ledare för Självständighetspartiet.

Även bland de övriga partiernas anhängare är Hanna Birna Kristjánsdóttir den stora favoriten. Bland Socialdemokraternas väljare är siffrorna 59,8 procent för Hanna Birna Kristjánsdóttir och 5,2 procent för Bjarni Benediktsson, bland Framstegspartiets sympatisörer är övertaget 57 mot 20,7 procent och bland Gröna vänsterns anhängare 47,8 mot 10,5 procent.

Också bortsett från väljarsympatier har Hanna Birna Kristjánsdóttir ett stort försprång. 58,6 procent föredrar partiets starka namn i Reykjavík mot 13,4 procent som hellre ser att Bjarni Benediktsson får fortsatt förtroende. 27,9 procent har ingen uppfattning i frågan eller vill se andra namn.

Trots Hanna Birna Kristjánsdóttirs övertag kan inte Bjarni Benediktsson räknas bort inför landsmötet. Även om Självständighetspartiet inte lyft i opinionen är han heller inget sänke. Ställningstagandet för Icesave-avtalet väckte ett stort internt missnöje samtidigt som hans motstånd mot EU-medlemskap inte övertygar i de mest skeptiska kretsarna. Bjarni Benediktssons nej till den kinesiske investeraren Huang Nubos planer på att köpa mark på Island var kontroversiellt, och en punkt där Hanna Birna Kristjánsdóttir valde att attackera partiordföranden.

Med drygt två månader kvar till landsmötet är situationen för Hanna Birna Kristjánsdóttir delikat. För att lyckas måste hon utmana Bjarni Benediktsson utan att äventyra partiets förtroende. Självständighetspartiet har av tradition långvariga ledare och det starka stödet för den potentiella utmanaren är inte lätthanterligt. Ingen vill svika Bjarni Benediktsson samtidigt som få vill ha honom kvar.

Här kan du läsa mer om partiledarkampen inom Självständighetspartiet.