tisdag 13 september 2011

Uppmanas stämma Björgólfur Thor Björgólfsson

Landsbankis aktieägare uppmanas att väcka grupptalan mot huvudägaren Björgólfur Thor Björgólfsson. Bakom initiativet står juristen Ólafur Kristinsson. De aktieägare som redan ställt sig bakom uppropet anser att Björgólfur Thor Björgólfssons affärer med banken inte hanterats på rätt sätt.

Uppropet publicerades i en annons i Morgunblaðið i går. Björgólfur Thor Björgólfsson var huvudägare i Landsbanki, men många av de affärer som han gjorde med banken listades ändå som transaktioner med utomstående parter. Något som enligt Ólafur Kristinsson var felaktigt och gjorde att Landsbanki överskred gränserna för tillåten utlåning.

Ólafur Kristinsson uppger i annonsen att ägarna av omkring 3 procent av aktierna hittills har ställt sig bakom planerna på en grupptalan mot Björgólfur Thor Björgólfsson. Han uppmanar alla som ägt aktier i Landsbanki mellan åren 2005 och 2008 att göra gemensam sak med dem.

I samband med Landsbankis krasch blev aktierna i banken värdelösa. Samtidigt står det enligt Ólafur Kristinsson klart att Björgólfur Thor Björgólfsson alltjämt har stora tillgångar i flera olika bolag och länder. Han hävdar att affärsmannen skulle ha resurser att betala skadestånd till samtliga 20 000 aktieägare.

Något beslut om en grupptalan är ännu inte fattat. Ólafur Kristinsson skriver i annonsen att advokatbyrån Landslög redan gjort en granskning av Björgólfur Thor Björgólfssons affärer med Landsbanki, och att den liksom information från konkursförvaltaren pekar på att han borde ha kategoriserats som knuten till banken och inte som oberoende. I så fall hade utlåningen varit regelvidrig.

Ólafur Kristinsson vill förbereda en eventuell grupptalan genom att ytterligare utreda Björgólfur Thor Björgólfssons koppling till banken liksom undersöka hans affärsvänners band till Landsbanki. Han vill även granska hur övriga i bankens ledning och revisorerna agerat.

En av de aktieägare som har ställt sig bakom uppropet är Vilhjálmur Bjarnason, lektor i ekonomi vid Háskóli Íslands.

Björgólfur Thor Björgólfsson skriver i ett blogginlägg att Ólafur Kristinsson saknar belägg för sina påståenden. Både banken och myndigheterna ska enligt honom ha haft kännedom om ägarförhållandena utan att agera.

Här kan du läsa mer om Landsbanki.