söndag 8 januari 2012

Fortsatt hundförbud på Grímsey

Hundar är fortsatt förbjudna på Grímsey. Och det är inte ens tillåtet att ta med en hund till ön på besök. Det fastslår en nämnd vid miljödepartementet i ett beslut. Hundförbudet hade överklagats av en person bosatt i Akureyri.

År 2009 gick lilla Grímseyjarhreppur samman med stora Akureyrarbær. Sammanslagningen av de två isländska kommunerna innebar att ön övertog de kommunala regler som finns i Akureyri, där det till skillnad från Grímsey är tillåtet att både ha hund och katt.

Våren 2010 röstade en majoritet av öborna för att på nytt totalförbjuda hundar och katter på Grímsey, ett beslut som också godkändes av miljödepartementet. Att sådan djurhållning är otillåten är en mångårig regel med syfte att skydda fågellivet på ön. De som vill ha fyrfota sällskapsdjur får nöja sig med kaniner eller andra mindre djur i bur.

I somras överklagade en man bosatt i Akureyri beslutet. Han är hundägare, har släkt på Grímsey och arbetar dessutom ibland på ön. Mannen hävdar att hundförbudet strider mot hans rättigheter att röra sig fritt i landet. Han anser dessutom att samma regelverk borde gälla i hela kommunen och att bannlysningen av hundar därför står i strid med likställighetsprincipen.

Nämnden skriver i sitt beslut att hundförbudet på Grímsey har gällt i 50 år och vid två tillfällen under det senaste årtiondet har fått stöd av en majoritet av öborna i samband med folkomröstningar. Det finns inget i lagen som säger att olika regler inte kan gälla inom samma kommun, och det förbud som finns är enligt nämnden korrekt beslutat. Eftersom mannen heller inte är bosatt på ön anses han heller inte ha något lagstadgat intresse i frågan - trots att han inte fick delta i folkomröstningen.

På Hrísey, den andra bebodda ön i Akureyrarbær, finns inget formellt förbud mot hund eller katt. Invånarna är däremot överens om att husdjur alltid ska hållas i koppel för att inte störa fågellivet.

Här kan du läsa mer om djurförbudet på Grímsey.