måndag 30 januari 2012

Översvämning från Grímsvötn förstörde ringvägen

Översvämningarna vid Gígjukvísl spolade bort delar av ringvägen vid sjön Núpsvötn i går. Vid Svaðbælisá har arbetet pågått hela helgen med att dika ut floden vid bron över ringvägen för att inte vattnet ska översvämma vägbanan. Men någon vulkanisk aktivitet har inte registrerats under de senaste dagarna. Vattenmassorna tros dock härröra från Grímsvötn.

Vattenståndet i Gígjukvísl började att stiga i fredags samtidigt som vattnets elektriska ledningsförmåga ökade. Vattnet färgades brunt, innehöll en hel del is och förbipasserande kände lukten av svavelväte.

Vattenmassorna kommer sannolikt från Grímsvötn, den sjö som döljer sig under Vatnajökulls istäcke och det vulkaniska systemet med samma namn. Den svämmade över senast hösten 2010. Strömmarna har dock den här gången aldrig hotat broarna över Skeiðarársandur.

Polisen i Hvolsvöllur uppmanar ändå bilister att färdas försiktigt på ringvägen längs med sydkusten. Vid Núpsvötn, en sjö belägen mellan Kirkjubæjarklaustur och Skaftafell, rasade delar av vägbanan på ett mindre område. Arbete med att återställa vägbanan pågår, men den kan inte asfalteras förrän det blir tillräckligt varmt i april eller maj. Under natten mot söndagen forsade vattnet över en sträcka på 150 meter.

Översvämningen tilltog inte under gårdagen och det mest sannolika är att trycket mattas av under dagen. Att en period med mycket snö och kyla plötsligt förbyttes till regn och flera plusgrader med snabb avsmältning som följd bidrog till att öka trycket.

Under hela helgen kämpade vägarbetare med att dika ur Svaðbælisá vid bron över ringvägen. Floden, som ligger öster om Þorvaldseyri vid Eyjafjallajökull, hotade att översvämma vägbanan. Även vid Bakkakotsá nådde vattnet ända upp till bron.

Här är dock inte översvämningarna vid Grímsvötn förklaringen, utan det smältvatten som skapats av det milda vädret. I trakterna kring Eyjafjallajökull finns alltjämt enorma mängder vulkanaska som ständigt spolas ned i floderna och därmed ökar vattenståndet och hotar att täppa igen broöppningarna.

Vid Svaðbælisá liksom Skeiðarársandur har de grävarbeten som gjorts än så länge inneburit att floderna inte svämmat över vägbanan. I dag väntas endast mindre mängder nederbörd i området. I och med att den mest intensiva avsmältningen tros vara över samtidigt som flödena från Grímsvötn avtar innebär det sannolikt att översvämningarna inte skapar några större problem för trafiken.

Under hela helgen registrerades bara ett enda jordskalv vid Vatnajökull. Grímsvötn är visserligen på väg att eruptera på nytt, men översvämningarna har den här gången inget samband med vulkanisk aktivitet. Några nya magmaströmmar har heller inte noterats under de senaste dagarna.

Här kan du läsa mer om översvämningarna.

Foto: Lögreglan