onsdag 15 februari 2012

Berättelsen om Islands minsta lanthandel

Lanthandeln i Óspakseyri i Västfjordarna överlevde både laviner och väglöshet. Men Islands minsta butik lyckades inte överleva avfolkningen.

År 1912 köpte Metúsalem Jóhannsson gården på Óspakseyri vid Bitrufjörður i Västfjordarna av dåvarande sysslomannen Marinó Hafstein. Han öppnade den första lanthandeln på orten, belägen mitt emellan Borðeyri i söder och Hólmavík i norr.

Två år senare köpte Sigurgeir Ásgeirsson lanthandeln, som han drev fram till 1936. Under den tiden blev den en riktig men liten butik i kooperationen Kaupfélag Hrútfirðinga. 1942 tog den lokala kooperationen Kaupfélag Bitrufjarðar - även den liksom butiken Islands minsta - över driften.

Några dagar före jul 1943 drabbades Óspakseyri av en stor lavin. Den drog ned från Eyrarhlíð och var nästan 200 meter bred. Ladan, fårhuset och flera skjul förstördes, ändå klarade sig alla fåren. Men de varor som fanns i skjulen blev obrukbara - hö, fisk och annat förstördes.

1945 tändes framtidstron i byn. Då fick det lilla fårbondesamhället vägförbindelse söderut, och i samband med de nya transportmöjligheterna till Reykjavík öppnades ett slakthus.

Men befolkningen dalade ständigt. Lanthandeln gick från att ha öppet två dagar i veckan till en dag i veckan. Gudstjänsterna i ortens kyrka blev allt färre. År 2003 bommades slakthuset igen - det sista i Strandirregionen - eftersom det inte fanns tillräckligt att göra. Året därpå stängdes kommunens skola i Broddanes knappt två mil norrut. Och därefter slog så till sist lanthandeln igen efter att ha funnits i Óspakseyri i 92 år.

Barnen bosatta vid Kollafjörður vid Broddanes bussas nu norrut till Hólmavík, och barnen kring Bitrufjörður söderut till Borðeyri.

År 2005 hade Broddaneshreppur 53 invånare, vilket nästan motsvarade en halvering av invånarantalet på sju år. Kommunen, där Óspakseyri ingick, var då den enda i Strandir som röstade ja till ett förslag att slå samman samtliga kommuner i regionen. Resultatet blev att Broddaneshreppur tillsammans med Hólmavíkurhreppur bildade den nya kommunen Strandabyggð efter kommunalvalen 2006.

Någon vändning på den negativa befolkningstrenden är inte i sikte för Óspakseyri. Utöver några gårdar där bönderna ägnar sig åt fårskötsel ligger verksamheten i de tidigare butiks- och slakthuslokalerna nere.

Ibland ringer det dock in till gudstjänst i kyrkan från 1939, men med 50 platser blir det sällan fullt i bänkarna. Den första kyrkan byggdes dock i Óspakseyri redan omkring år 1200. Prästen kommer till jul, till påsk och om någon gifter sig, döps eller dör. I en utflyttningsbygd som södra Strandir är det sistnämnda vanligast. Och ibland bjuder Ungmennafélagið Smári in till festligheter och gemenskap i föreningshuset som byggdes 1927.

Islands i dag minsta lanthandel sett till kundunderlaget - ett trettiotal året runt-boende - är förmodligen Kaupfélag Steingrímsfjarðars butik i Norðurfjörður i Árneshreppur. Jämfört med Óspakseyris enda dag i veckan är dock öppettiderna även under vintern synnerligen generösa, mellan 13 och 18 varje vardag.

Med ett trettiotal hushåll och ett sjuttiotal invånare på orten ser förutsättningarna för Mónakó Supermarket i Bakkafjörður i nordost bättre ut på pappret. Men här har invånarna närmare till något större butiker i Vopnafjörður och Þórshöfn och får därför enligt Vísir nöja sig med att affären är öppen mellan 16 och 18 fyra dagar i veckan samt 11 till 13 på lördagar.

Här kan du läsa mer om Árneshreppur och Norðurfjörður.

Andra medier om Island:
Reinfeldt borde titta på Island: Dagens Nyheter
Haarde splittrar Island: Dagens Nyheter