tisdag 7 februari 2012

En av åtta polacker på Island behärskar isländska

Var femte polack bosatt på Island står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt behärskar bara var åttonde isländska tillräckligt bra för att kunna föra ett samtal på språket. Det visar en undersökning utförd av fackförbundet Efling.

På Island fanns förra årsskiftet 9 146 polska medborgare. Enligt statistik från Hagstofa Íslands har 1 387 polacker beviljats isländskt medborgarskap under de senaste tjugo åren. Det gör polackerna till den i särklass största invandrargruppen i landet. 55 procent av de inflyttade polackerna är män.

Många med polsk bakgrund var före krisen sysselsatta inom byggbranschen, en av de sektorer som drabbades hårdast av finanskraschen. Det är också en sektor där långtidsarbetslösheten är utbredd.

I dag står 20 procent av polacker bosatta på Island utan arbete. I landet som helhet ligger arbetslösheten på 7 procent. Av 2 034 arbetslösa utländska medborgare i december var 57 procent polacker.

Harpa Ólafsdóttir, ekonom vid fackförbundet Efling, säger i Morgunblaðið att en förklaring till det utbredda utanförskapet bland polacker är bristande språkkunskaper. I en undersökning bland förbundets medlemmar visar det sig att bara 13 procent av personerna med polsk bakgrund anser sig kunna föra ett vardagligt samtal på isländska:
"Det är tydligt att människors flexibilitet att kunna söka nya arbetstillfällen minskar avsevärt om vederbörande inte behärskar språket. Undersökningen påvisade just att islänningar sökte betydligt fler jobb än polacker."
Att så få anser sig ha tillräckliga språkkunskaper är enligt Harpa Ólafsdóttir en anledning till oro. För att kunna bryta utanförskapet krävs att fler behärskar isländska. Annars fortsätter urvalet av jobb att vara väldigt snävt för de arbetssökande som inte kan språket.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.