onsdag 8 februari 2012

Enighet är Lilja Mósesdóttirs nya parti

Samstaða, Enighet, är namnet på Lilja Mósesdóttirs parti. På programmet står ett nytt fiskekvotsystem, åtgärder för att hjälpa skuldsatta hushåll, EU-motstånd och ett löfte om att inte kompromissa bort hjärtefrågorna. Enighet säger sig varken stå till höger eller vänster i politiken utan vill överbrygga särintressen och blockpolitik. I Patreksfjörður finns sedan länge ett lokalparti med samma namn - som inte uppskattar att Lilja Mósesdóttir också kallar sitt parti Enighet.

Enighets ledning, namn och punktprogram presenterades vid en presskonferens i Reykjavík i går. Lilja Mósesdóttir, som för snart ett år sedan hoppade av Gröna vänstern, leder det nya partiet. Meteorologen Sigurður Þ. Ragnarsson - mer känd som Siggi Stormur - är vice ordförande. I styrelsen finns några namn med politisk erfarenhet; Ragný Þóra Guðjohnsen är fullmäktigeledamot för ett lokalparti i Garðabær, och Kristbjörg Þórisdóttir har varit ordförande för Framstegspartiets kvinnoförbund.

Partibokstaven på valsedeln kommer att vara C, något som enligt Lilja Mósesdóttir är i linje med partifärgerna i orange och vitt samt att Enighet ska vara som en C-vitamininjektion i det politiska livet. Enighet ska varken vara vänster, höger eller mitten, utan stå för en linje som gynnar majoriteten av medborgarna och inte särintressen.

Enighet ska ställa upp i samtliga valkretsar i nästa alltingsval. Möten kommer att utlysas över hela landet för att värva medlemmar och rekrytera kandidater.

Något utförligt partiprogram finns ännu inte, men på hemsidan finns några politiska riktmärken. Enighet vill slutföra förhandlingarna om EU-medlemskap, men anser att Island ska stå utanför unionen. Frågan ska avgöras i en folkomröstning.

Vidare ska Enighet sträva efter öppenhet och transparens, samt motarbeta korruption och svågerpolitik. Island har enligt Lilja Mósesdóttir inte gjort upp med finanskraschen, vilket är ett av huvudskälen till att dagens politiska partier åtnjuter begränsat förtroende. Efter krisen har orättvisorna ökat - företag har fått skulder avskrivna medan privatpersoner inte får samma rabatter. Enighet vill lätta hushållens skuldbörda och förstärka det sociala skyddsnätet genom socialförsäkringar som inte tvingar folk att leva i fattigdom. Alla ska också ha rätt till arbete.

Enighet förespråkar ett nytt fiskekvotsystem. Alla befintliga kvoter ska kallas in och därefter delas ut på nytt. Men det ska tydliggöras att naturtillgångarna är nationens och inte individens, och den som nyttjar gemensamma resurser ska genom skatter eller avgifter se till så att allmänheten får del av intäkterna. Enighet kräver att fiskepolitiken präglas av hänsyn till hållbarhet. Vid utdelningen av kvoter ska även regionalpolitisk hänsyn tas. Detta ska motverka att kvoter koncentreras till vissa orter medan andra blir utan.

Lilja Mósesdóttir kunde i går inte svara på vilka partier i alltinget hon skulle kunna tänka sig att samarbeta med. Dels för att det ännu inte är känt på vilken politik de kommer att gå till val på, dels för att hon anser att de är opålitliga. Ett annat av Enighets löften är nämligen att inte kompromissa bort hjärtefrågorna. Enighet ska, till skillnad från de etablerade partierna, enligt Lilja Mósesdóttir inte svika några vallöften utan vara det hederliga och pålitliga alternativet.

En som inte uppskattade Lilja Mósesdóttirs val av namn var Haukur Már Sigurðsson, ordförande för lokalpartiet Enighet i Patreksfjörður. Partiet grundade 1998 och har ställt upp i varje kommunalval sedan dess. I nuläget har Enighet tre av sju mandat i fullmäktige. Han säger till Vísir att han tänker ta upp namnfrågan med Lilja Mósesdóttir:
"Jag är lite förvånad över att de skulle välja detta namn utan att ta kontakt. Vi har inget att göra med detta politiska parti. ... Vi tänker inte byta namn. Det här är vårt namn. Vi har en särskild logotyp och allt. Detta har blivit 14 år gammalt och vi kommer inte att ge efter i detta avseende."
PR-konsulten Andrés Jónsson säger i Vísir att namndispyten är olycklig för Lilja Mósesdóttir:
"Jag tror alltid att det är olyckligt för politiska krafter att hamna i namnproblem. ... Och nyheten om tvisten med de här människorna i Patreksfjörður minskar trovärdigheten. Om jag skulle råda dem så skulle de nå en överenskommelse med folket i Patreksfjörður och få deras stöd."
Tidigare har 23 procent av islänningarna sagt sig överväga att rösta på Lilja Mósesdóttirs nya parti.

Här kan du läsa mer om nya politiska partier på Island.