onsdag 15 februari 2012

Här är Islands farligaste vägar

Flest trafikolyckor inträffar på Reykjanesbraut mellan Hafnarfjörður och Keflavík. Men Islands farligaste väg är sträckan mellan Stöðvarfjörður och Neskaupstaður. Ringvägen mellan Skaftafell och Jökulsárlón är säkrast i landet. Det visar en studie publicerad i Læknablaðið.

Reykjanesbraut var under perioden 2007 till 2010 den mest olycksdrabbade vägen på Island. På sträckan mellan Keflavík och Hafnarfjörður inträffade 10,3 olyckor per kilometer. Därefter följde ringvägen mellan Reykjavík och Selfoss med 10 olyckor och ringvägen från avfarten mot Þingvellir till Borgarnes med 6,2 olyckor per kilometer.

Dessa sträckorna är de mest trafikerade landsvägarna på Island. Om antalet olyckor i stället viktades mot trafikvolymen blev resultatet ett helt annat - då var Reykjanesbraut en av de säkraste vägarna.

Den farligaste vägen var då sträckan mellan Stöðvarfjörður och Neskaupsstaður på östra Island. Sedan kom vägen mellan Hellissandur och Stykkishólmur i väster och därefter avsnittet mellan Þingeyri och Súðavík i Västfjordarna.

På sydvästra Island skedde i snitt 8,5 trafikolyckor per kilometer. För övriga landet var siffran 1,1 olycka. Med hänsyn till trafikvolymen var i stället Västfjordarna och Austurland de mest olycksdrabbade regionerna.

Vid 85 procent av olyckorna inträffade inga personskador. 0,2 procent av trafikolyckorna hade dödlig utgång. Antalet trafikolyckor utanför tätorterna svarade för 29 procent av det totala antalet. På ringvägen inträffade 9 procent av olyckorna. Ringvägen var också överrepresenterad när det gällde dödsolyckor. Här hade 0,7 procent av olyckorna dödlig utgång.

Den säkraste vägen i landet var ringvägen mellan Skaftafell och Jökulsárlón.

För att kunna förverkliga en nollvision finns det enligt Læknablaðið två tillvägagångssätt. Om det är antalet olyckor som ska minskas bör åtgärderna sättas in på Reykjanesbraut samt ringvägen från Reykjavík och söderut till Hvolsvöllur och norrut till Akureyri.

Dessa sträckor är dock i gott skick. Reykjanesbraut har dessutom blivit tvåfilig nästan hela vägen mellan Hafnarfjörður och Reykjanesbær under den period som undersökningen omfattar, vilket i sig borde kunna minska antalet olyckor.

Om insatserna i stället ska utgå från individens säkerhet bör de riktas mot glest trafikerade vägar i nordost - från Kópasker och österut - samt norra Snæfellsnes och alla större vägar i södra och norra Västfjordarna mellan Brjánslækur och Súðavík, skriver Læknablaðið.