måndag 6 februari 2012

Ingen vill bli brevbärare i Grundarfjörður

Ingen vill bli brevbärare i Grundarfjörður - trots att arbetslösheten i regionen är 3,8 procent. Kommunstyrelsen uppmanar nu Íslandspóstur att erbjuda bättre löner. Om problemen med uteblivna utbärningar fortsätter innebär det enligt kommunen ett lagbrott.

Situationen i Grundarfjörður är inte ny. Hösten 2010 sökte Guðmundur Runólfsson ny personal till fiskfabriken, men fick bara ett enda svar. Då fanns 25 arbetslösa i kommunen Grundarfjarðarbær, och i regionen var arbetslösheten 3,7 procent. I stället fick företaget rekrytera personal från utlandet.

Den lägstalön som då erbjöds för en anställd i fiskförädlingsbranschen var 167 500 isländska kronor, vilket var på nivå med arbetslöshetsersättningen. Minimilönen kommer efter avtalsförhandlingar inom de närmaste åren att överstiga 200 000 kronor, men gapet är alltjämt litet och vissa arbetslösa tycks föredra att leva på a-kassan framför att söka jobb.

I dag är arbetslösheten i regionen Vesturland 3,8 procent. I Grundarfjarðarbær var i december 10 personer utan jobb, i grannkommunerna Stykkishólmsbær och Snæfellsbær totalt 27 personer. Ändå finns det ingen som vill bli brevbärare i Grundarfjörður.

Kommunstyrelsen anser i ett beslut att det är upp till Íslandspóstur att erbjuda bättre villkor och konkurrenskraftiga löner så att arbetet som brevbärare blir tillräckligt attraktivt för att någon ska söka det. Vid flera tillfällen har utbärningen uteblivit, vilket har förklarats med personalbrist. Kommunen hävdar dock att företaget inte kan gömma sig bakom den ursäkten. Postgången regleras i lag, och om utdelningar gång på gång ställs in bryter Íslandspóstur mot lagen.

I Grundarfjörður ska posten delas ut fem dagar i veckan. I avlägsna landsdelar sker utbärningen bara två eller tre dagar i veckan eftersom kommunikationerna eller det geografiska läget är sådana att färre utdelningar än fem är motiverade.

Här kan du läsa mer om Grundarfjörður.