söndag 12 februari 2012

Majoritet av islänningarna vill ha nyval i vår

56 procent av islänningarna vill ha nyval till alltinget redan i vår. Det visar en opinionsmätning utförd av Vísir. 44 procent anser däremot att nyval inte är nödvändigt. Regeringspartiernas väljare vill inte upplösa alltinget i förtid, medan en klar majoritet av oppositionens sympatisörer vill gå till val inom kort.

Intresset för nyval är störst hos Självständighetspartiets väljare. Där svarar 80 procent ja på frågan om alltinget ska upplösas och nyval utlysas till våren. Samma åsikt delar 75 procent av Rörelsens anhängare och 70 procent av Framstegspartiets. Hos regeringspartierna Gröna vänstern och Socialdemokraterna är det bara 20 procent som inte vill vänta ut mandatperiodens slut våren 2013.

Även 70 procent av de väljare som ställer sig bakom Lilja Mósesdóttirs nya parti Enighet förespråkar nyval. Partiets punktprogram hade bara funnits i fyra dagar när 21,4 procent av islänningarna gav det sitt stöd i en opinionsundersökning. Det skulle göra Enighet till det näst största partiet i alltinget.

Det starka stödet är enligt Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap, ett tecken på det utbredda missnöjet med de fyra etablerade partierna. Han säger till Vísir att det dock är vanligt att nya partier inledningsvis åtnjuter ett stort stöd, men att det sällan brukar omvandlas till lika många röster i parlamentsvalen:
"Detta är en mycket bra början för Enighet, men å andra sidan finns en stor ovisshet i detta. ... Det finns olika exempel på att partier har mätts runt 20 procent och slutat på runt 10 procent."
Guðmundur Steingrímssons nya parti Ljus framtid fick däremot nöja sig med 6,1 procent i väljarbarometern. Stefanía Óskarsdóttir, lektor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i Vísir att hon tror att förklaringen till skillnaden i väljarsympatier är att Enighet hittills har varit bättre på att ta ställning i flera viktiga sakfrågor:
"Hans problem är att han inte har lyckats särskilja sig från Socialdemokraternas politik. Han säger att han inte har presenterat kärnfrågorna och det är helt riktigt. Partiet har presenterat ett namn men det annonserar ännu efter en politik. Så ser det ut som att den huvudsakliga basen är Bästa partiet i Reykjavík, och det har minskat i popularitet det senaste året."
Þorsteinn Másson är den ende västfjordingen i Ljus framtids stora styrelse på 40 personer. Han är bosatt i Ísafjörður och har tidigare varit politiskt aktiv inom Socialdemokraterna. Han säger i Bæjarins Besta att intresset för partiet är stort i regionen och att det inte kommer att domineras av folk från Reykjavík:
"Det har kommit många som har visat intresse för detta och för att prata med mig. Det har varit en hel del förfrågningar och rörelser från folk som hittills stått vid sidlinjen, folk som vill påverka men inte har funnit sig tillrätta hos de fyra etablerade partierna."
Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson skriver på Facebook att han anser det orättvist att statsvetare drar in partiet i en kris som han menar gäller regeringspartierna. I Vísirs mätning tappar dock även Självständighetspartiet väljare till nykomlingarna.

Här kan du läsa mer om svängningarna i väljaropinionen.