tisdag 28 februari 2012

Regeringen i nytt ordkrig om EU - oense om tidsplan

Gröna vänstern vill se ett snabbt slut på förhandlingarna om EU-medlemskap och en folkomröstning senast i samband med alltingsvalet våren 2013. Men förslaget sågas av Socialdemokraterna som hävdar att mer tid är nödvändigt för att kunna nå ett gott förhandlingsresultat. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson skyller avsaknaden av framsteg i förhandlingarna på Gröna vänstern.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttirs förhoppning av att Island skulle kunna gå med i EU samtidigt som Kroatien. Men den politiska osämjan mellan regeringspartierna har tillsammans med Icesave-tvisten inneburit att förhandlingarna knappt kommit i gång. På alla avgörande områden har inga samtal ägt rum - och på flera har Island fått bakläxa från EU och anses inte redo att förhandla. Makrillkriget gör dessutom att det i dagsläget inte går att nå en överenskommelse om fisket.

I takt med att förhandlingarna drar ut på tiden och tidsplanen spricker gång på gång blir frågan allt mer besvärande för den djupt splittrade regeringen. Det är bara ett drygt år kvar till nästa alltingsval. I dagsläget pekar inget mot att förhandlingarna då skulle vara avslutade. Om Socialdemokraterna och Gröna vänstern skulle försöka regera tillsammans på nytt skulle det medföra att EU-motståndarna inom Gröna vänstern skulle tvingas gå till val på ännu en kompromiss i Europapolitiken, något som sannolikt inte bara skulle väcka heta känslor i de egna leden utan även bli ett rejält sänke i valrörelsen.

I början av februari skrev Jón Bjarnason, alltingsledamot för Gröna vänstern, i Morgunblaðið att Island borde folkomrösta om EU-medlemskap senast samtidigt som nästa alltingsval. Annars fanns det en överhängande risk att den smyganpassning till EU som enligt Jón Bjarnason nu sker skulle ha gått alltför långt för att kunna vridas tillbaka. Förhandlingarna kan dessutom avbrytas eftersom unionens krav på Island vid det här laget är väl kända.

Både inrikesminister Ögmundur Jónasson och Jón Bjarnason krävde under helgens partistyrelsemöte att förhandlingarna om EU-medlemskap skulle påskyndas för att kunna hålla en folkomröstning senast våren 2013. Ögmundur Jónasson menade att folket hade fått beskedet att processen skulle ta tre år - nu har de snart gått och någon ände på de framgångsfattiga förhandlingarna finns inte i sikte.

Ögmundur Jónasson angrep på nytt Socialdemokraterna för att ständigt anpassa sig efter EU:s krav, något som enligt ministern står i strid med det mandat som givits av alltinget. Ögmundur Jónasson hävdade att administrationen i rask takt ändras efter EU:s önskemål utan att folket fått någon chans att tycka till. Han sade vidare att det var uppenbart att EU-medlemskapet gjort Sverige tandlöst på det utrikespolitiska området. I stället för Olof Palmes radikala uttalanden tvingades nu regeringarna att acceptera unionens gemensamma hållning.

Även partiledaren och näringsgrensministern Steingrímur J. Sigfússon krävde ett snabbt slutförande av förhandlingarna. Han sade sig vara missnöjd med att de dragit ut på tiden utan att ha lett till något som helst resultat. Steingrímur J. Sigfússon sade sig därför hoppas att de verkliga förhandlingarna med EU kommer i gång så snart som möjligt.

Partikamraten Árni Þór Sigurðsson, som basar över alltingets utrikesnämnd, var mildare i sin framtoning. Han beklagade de hittills resultatlösa förhandlingarna och förklarade att en folkomröstning om medlemskap knappas kan bli aktuell till nästa vår. I dagsläget finns inget som tyder på att det då kommer att finnas ett färdigförhandlat avtal att ta ställning till.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson svarade på kraven från flera av Gröna vänsterns tyngsta namn med att ge partiet skulden för de uteblivna framgångarna. I Morgunblaðið säger han att en stor del av ansvaret vilar på Jón Bjarnason, som i rollen som fiske- och jordbruksminister såg till så att hans departement inte backade en millimeter inför EU. Jón Bjarnason gör nämligen en betydligt snävare tolkning av det mandat regeringen fått från alltinget än Össur Skarphéðinsson. Som statsråd kallade han också in många experter på jordbruksområdet, vilket ytterligare försenade processen.

Össur Skarphéðinsson sade vidare att hans uppgift var att kunna lägga ett så bra avtal på bordet som möjligt. Att stressa fram ett avslut skulle därför inte gynna Islands intressen - i synnerhet om det faktiskt skulle bli så att opinionen svängde och röstade för isländskt EU-medlemskap.

Socialdemokraterna hoppas nu att samtliga förhandlingsavsnitt ska inledas under året. Tidigare statsrådet Ragnar Arnalds hävdar dock att partiet har ett annat syfte med att dra ut på förhandlingarna. I ett blogginlägg skriver han att Socialdemokraterna vet att varken euron eller unionen framstår som särskilt attraktiva i dag. Han menar därför att Össur Skarphéðinsson medvetet drar frågan i långbänk för att kunna invänta en vändning i opinionen. Ásmundur Einar Daðason, alltingsledamot för Framstegspartiet, skriver på Facebook att han anser att det är underligt att regeringen kunde göra och hålla en tidsplan för Icesave-tvisten men inte lyckas med detsamma nu.

Under helgens partistyrelsemöte beslutade även Gröna vänstern att partiet ska arbeta för att Island inte längre ska delta i Nato-övningar samt att sådana inte ska hållas i landet, ta bort inflationsindexeringen av lån, införa ett nytt fiskekvotsystem samt att åtalet mot förre statsministern Geir H. Haarde inte ska rivas upp. I den senare omröstningen avstod Ögmundur Jónasson och Guðfríður Lilja Grétarsdóttir från att rösta.

Här kan du läsa mer om Island och EU.