onsdag 29 februari 2012

Två av tre islänningar säger nej till EU-medlemskap

Två av tre islänningar hade sagt nej till EU-medlemskap i en folkomröstning. EU-motståndarna är i dag dubbelt så många som anhängarna. En knapp majoritet vill också att regeringen drar tillbaka Islands ansökan. Det visar en ny opinionsmätning utförd av MMR på uppdrag av Samtök iðnaðarins.

Det isländska EU-motståndet är alltjämt stabilt. I undersökningen svarar 1 350 tillfrågade på tre frågor om attityden till EU-medlemskap.

I dag skulle 67,4 procent säga nej till EU-inträde vid en folkomröstning, medan 32,6 procent skulle rösta ja. Nej-sidan har ökat med 6,5 procentenheter sedan förra årets mätning. Det största raset har skett bland de väljare som för ett år sedan sade sig vara mycket säkra på att de skulle rösta ja.

Betydligt fler ser också negativt på ett isländskt EU-medlemskap. 56,2 procent är emot inträde, 26,3 procent är för medlemskap och 17,5 procent är varken för eller emot. Här har motståndet ökat med 5,7 procentenheter.

En knapp majoritet vill också att regeringen drar tillbaka ansökan om medlemskap. I undersökningen uppgav 43,6 procent att de helst ser att förhandlingarna avslutas omedelbart, medan 42,6 procent vill att de ska fortsätta. 13,9 procent hade ingen uppfattning i frågan.

Det är inte bara EU-opinionen som är stabil. Även denna undersökning präglas av samma tendenser. Motståndet är mest utbrett bland kvinnor, yngre, låginkomsttagare, grundskoleutbildade och personer bosatta utanför Reykjavíkområdet. Flest anhängare finns i den isländska huvudstaden, bland män, högskoleutbildade, höginkomsttagare och äldre.

Europapolitiken blir i allt större utsträckning en fråga som plågar regeringen. Några egentliga förhandlingar har ännu inte inletts trots att det snart har gått tre år sedan Island ansökte om medlemskap i unionen. Flera tunga namn inom Gröna vänstern krävde i helgen att förhandlingarna skulle skyndas på så att det kan hållas en folkomröstning i frågan senast i samband med 2013 års alltingsval.

För Gröna vänstern lär detta vara absolut nödvändigt. Partiet gick 2009 till val på att Island skulle stå utanför EU, och många sympatisörer är missnöjda med de kompromisser som gjorts för att hålla ihop regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Med tanke på hur många partier som i dag förespråkar att Island stannar utanför EU finns det en överhängande risk för väljarflykt. Därför kan Gröna vänstern knappast gå till val på den kompromisslinje som väckt så kraftigt internt motstånd.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson hävdade att förre fiske- och jordbruksministern Jón Bjarnason var ett av huvudskälen till att förhandlingarna inte tagit fart. Som statsråd såg han till att omöjliggöra diskussioner om tre nyckelområden: fisket, jordbruket och glesbygdspolitiken.

Jón Bjarnason kontrar nu i ett blogginlägg. Han skriver att Össur Skarphéðinsson blåser upp sig när han uttalar sig i medierna och hävdar att utrikesministern är en liten bricka i EU:s enorma maskineri. Jón Bjarnason anklagar Össur Skarphéðinsson för att ägna sig åt skådespel och liknar honom vid en tacksam huskatt som glatt slickar i sig varje bidragskrona EU erbjuder samtidigt som unionen ställer alltmer långtgående krav på anpassning av det isländska regelverket - trots att något sådant aldrig beslutats av alltinget.

Här kan du läsa mer om Island och EU.