torsdag 29 mars 2012

Akranes vill förnya Bíóhöllin för miljonbelopp

Både Akraneskaupstaður och Bíóhöllin firar 70 år. Därför satsar kommunen miljonbelopp på att förbättra biografen och förvandla den till ett kulturhus. Hälften av pengarna ska komma från insamlingar, stödkonserter och andra aktiviteter.

År 1942 fick kommunen som då hette Ytri-Akraneshreppur stadsrättigheter och bytte namn till Akraneskaupstaður. Samma år sattes spaden i marken på Vesturgata 29. Resultatet blev Bíóhöllin, ett hus ritat av Óskar Sveinsson och en av Islands äldsta biografer. Bygget finansierades av fiskebaronen Haraldur Böðvarsson och hustrun Ingunn Sveinsdóttir.

Bíóhöllin invigdes i oktober året därpå. Prosten Þorsteinn Briem öppningstalade, kommunstyrelsens ordförande Ólafur B. Björnsson tackade för gåvan å invånarnas vägnar och alltingsledamoten från orten Pétur Ottesen hyllade satsningen. Efter filmvisningen sjöng stadens manskör nationalsången.

Biografen hade 380 sittplatser och var för sin tid utrustad med en ovanligt sofistikerad ljudanläggning. Óskar Sveinsson hade inspirerats av biografer han sett i Sverige, och lät huset smalna av. Framsidans bredd är 16,5 meter medan baksidan bara är 13,5 meter bred.

I dag används Bíóhöllin för filmvisningar ett par gånger i veckan, men biografen nyttjas också för konserter, fester och teater.

För att fira 70-årsdagarna vill kommunen få in omkring 18 miljoner isländska kronor för att förbättra utrustningen i Bíóhöllin. Syftet är att kultur- och idrottsevenemang ska kunna visas direkt i biografen. Kommunen går in med 8 miljoner. Resten ska samlas in genom stödkonserter, bidrag från invånare och företag samt andra aktiviteter.

Ett enigt kommunfullmäktige skriver i ett beslut att biografens utrustning visserligen har fungerat utmärkt, men att den snart är ett halvt sekel gammal. Med ny utrustning kommer Bíóhöllin fortsätta att vara en grundpelare i kulturlivet i Akranes.