lördag 31 mars 2012

Dagens bonuscitat

"Because of this change in the legal situation, I am now no longer able to travel to the US for fear of being taken into custody as as having 'substantially supported' groups that are considered as either terrorist groups or their associates."

Birgitta Jónsdóttir, alltingsledamot för Rörelsen, i The Guardian om försöken att stoppa den amerikanska NDAA-lagen eftersom den anses utgöra ett hot mot yttrandefriheten.