fredag 2 mars 2012

Gunnar Þ. Andersen får sparken från Fjármálaeftirlitið

Gunnar Þ. Andersen får sparken som chef för Fjármálaeftirlitið. För elva år sedan teg han i rollen som Landsbanki-chef för finansinspektionen om två av bankens dotterbolag. Den historien gör enligt styrelsen att han inte längre åtnjuter det förtroende som arbetet kräver. Dessutom påstås Gunnar Þ. Andersen nu på olagliga vägar ha försökt komma över information om alltingsledamoten Guðlaugur Þór Þórðarsons affärer. Gunnar Þ. Andersen förnekar misstankarna.

År 2001 valde Gunnar Þ. Andersen att inför Fjármálaeftirlitið tiga om två av Landsbankis dotterbolag i skatteparadiset Guernsey. Syftet med bolagen ska ha varit att utnyttja dem för affärer som moderbolaget inte ville skylta med. Det gällde bland annat innehav av aktier i den egna banken som annars skulle ha redovisats.

I höstas började RÚV att granska turerna och Gunnar Þ. Andersen fick kritik. Själv hävdade han att anklagelserna var ett beställningsjobb från personer som inte ville riskera att deras affärer skulle bli föremål för myndighetens granskning. Under Gunnar Þ. Andersens ledning har Fjármálaeftirlitið under de tre senaste åren slussat vidare 77 utredningar gällande misstänkt ekonomisk brottslighet.

Efter granskningen lät styrelsen på nytt tillsätta en utredning om Gunnar Þ. Andersen. Till skillnad från när han fick jobbet för tre år sedan ansågs nu hans förflutna vara en sådan belastning att han inte längre kunde leda Fjármálaeftirlitiðs arbete.

Nyligen ska styrelsen enligt ett pressmeddelande dessutom ha fått kännedom om att Gunnar Þ. Andersen på olagliga vägar ska ha tvingat till sig upplysningar om alltingsledamoten Guðlaugur Þór Þórðarsons affärer genom en Landsbanki-anställd. Misstankarna har lämnats vidare till polisen för utredning.

Guðlaugur Þór Þórðarson säger i Morgunblaðið att han inte vet varför Gunnar Þ. Andersen uppges ha intresserat sig för just honom:
"Jag måste medge att jag är chockad. ... Jag har inte en aning om hur detta är knutet till mig, men att en man i denna ställning snokar i människors privatliv med syftet att avleda uppmärksamheten och undergräva dess trovärdighet är gravallvarligt."
Gunnar Þ. Andersen förnekar alla anklagelser. I ett uttalande säger han att turerna kring hans ämbete visar att gamla Island alltjämt är mäktigare än nya Island. Han hävdar dessutom att det varit uppgjort på förhand att han skulle få sparken - han menar att uppgifterna om hans förflutna planterats för att få bort honom, men han säger sig inte veta vem som i så fall skulle ligga bakom:
"En av mina klienter, som dock erkänner sig skyldig till den barnsliga tron att under ett ögonblick i stridens hetta ha trott på att rättvisan skulle segra och Nya Island resa sig. Nu vet han bättre. En nationalskald på vänsterkanten skickade en gång ett känt lovkväde till Sovjetunionen. I dikten frågades: Sovjet-Island, när kommer du? Kanske vet vi svaret nu."
Näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon backar i ett uttalande upp styrelsens beslut. Han säger sig i ett uttalande också ha stort förtroende för samtliga medlemmar av den.

Chefsjuristen Unnur Gunnarsdóttir tar nu tillfälligt över ledarskapet för Fjármálaeftirlitið.

Här kan du läsa mer om Gunnar Þ. Andersen.